Hierdoor wordt de inhoud van een script opgehaald dat is opgeslagen in Model Manager onder de opgegeven naam.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit GetScriptFromName

Argument

Type

Beschrijving

ScriptName

String

Naam in Model Manager van het script dat u wilt ophalen.

ScriptVersion

Object

(Optioneel) Versienummer in Model Manager van het script dat u wilt ophalen. De standaardwaarde is 0.0.

Tabel 2. Uitvoerparameters voor de activiteit GetScriptFromName

Argument

Type

Beschrijving

ScriptContent

String

Inhoud van het script dat wordt ge√Įdentificeerd door ScriptName.