Hierdoor wordt de status van het opgegeven object in de DataServiceContext gewijzigd in Aangepast.

Tabel 1. Invoerparameters voor de activiteit UpdateObject

Argument

Type

Beschrijving

DataServiceContext

RepositoryServiceContext

De DataServiceContext die de entiteit die wordt bijgewerkt, bijhoudt.

Instance

Object

De bijgehouden entiteit die is toegewezen aan de status Aangepast.