Maakt een context voor een model dat in de Model Manager is geladen.

Als u deze activiteit toevoegt aan een werkstroom in vRealize Automation Designer, moet u een klasse selecteren die overerft van de klasse RepositoryServiceContext.

Tabel 1. Invoerparameters van activiteit CreateRepositoryServiceContext<T>

Argument

Type

Beschrijving

Uri

URI

(Optioneel) Te gebruiken root-URI in relatie tot het model.

Username

String

(Optioneel) Te gebruiken gebruikersnaam in relatie tot de context.

Tabel 2. Uitvoerparameters van activiteit CreateRepositoryServiceContext<T>

Argument

Type

Beschrijving

Result

RepositoryServiceContext

Het specifieke type dat wordt opgehaald, is een instantie van de klasse die werd geselecteerd toen de activiteit aan de werkstroom werd toegevoegd.