Een grote implementatie van vRealize Automation bestaat uit systemen van 50.000 beheerde machines of minder en bevat de van toepassing zijnde virtual machines, load balancers en poortconfiguraties.

Ondersteuning

Een grote implementatie kan de volgende items ondersteunen.

 • 50.000 beheerde machines
 • 2500 catalogusitems
 • 100 gelijktijdige machine-inrichtingen

Vereisten

Een grote implementatie moet aan de van toepassing zijnde vereisten voor de systeemconfiguratie voldoen.

Virtuele toepassingen
 • vRealize Automation-toepassing 1: vrava-1.ra.local
 • vRealize Automation-toepassing 2: vrava-2.ra.local
 • vRealize Automation-toepassing Appliance: vrb.ra.local
Virtual machines van de Windows Server
 • Infrastructure Web Server 1: web-1.ra.local
 • Infrastructure Web Server 2: web-2.ra.local
 • Infrastructure Manager Server 1: manager-1.ra.local
 • Infrastructure Manager Server 2: manager-2.ra.local
 • DEM-server infrastructuur 1: dem-1.ra.local
 • DEM-server infrastructuur 2: dem-2.ra.local
 • Infrastructure Agent Server 1: agent-1.ra.local
 • Infrastructure Agent Server 2: agent-2.ra.local
 • Geclusterde MSSQL-database: mssql.ra.local
Load balancers
 • Load balancer vRealize Automation-toepassing: vrava.ra.local
 • Load balancer Infrastructure Web: web.ra.local
 • Load balancer Infrastructure Manager Service: manager.ra.local

Certificaten

De in deze tabel gebruikte hostnamen zijn slechts voorbeelden.
Serverrol CN of SAN
vRealize Automation-toepassing
SAN bevat de volgende hostnamen:
 • vrava.ra.local
 • vrava-1.ra.local
 • vrava-2.ra.local
Infrastructure Web Server
SAN bevat de volgende hostnamen:
 • web.ra.local
 • web-1.ra.local
 • web-2.ra.local
Infrastructure Manager Server
SAN bevat de volgende hostnamen:
 • manager.ra.local
 • manager-1.ra.local
 • manager-2.ra.local
vRealize Business for Cloud-toepassing CN = vrb.ra.local

Poorten

Gebruikers moeten toegang kunnen krijgen tot bepaalde poorten. Alle genoemde poorten zijn standaardpoorten.

Serverrol Poort
Load balancer vRealize Automation-toepassing 443, 8444 poort 88444 is vereist voor VMware Remote Console.

Beheerders moeten, naast de poorten die gebruikers nodig hebben, toegang kunnen krijgen tot bepaalde poorten.

Serverrol Poort
vRealize Automation-toepassing 5480, 8443. Poort 8443 wordt gebruikt voor geavanceerde configuratie van identiteitsbeheer.
vRealize Business for Cloud-server 5480
Het systeem moet ondersteuning bieden voor de juiste communicatie tussen toepassingen.
Serverrol Inkomende poorten Uitgaande poorten voor service of systeem
vRealize Automation
vRealize Automation-toepassing HTTPS: 443

Adapterconfiguratie: 8443

Proxy externe console: 8444

Postgres: 5432

Rabbit MQ: 4369, 25672, 5671, 5672

ElasticSearch: 9300, 40002, 40003

Stomp: 61613

SSH: 22

Control-Center: 8283

LDAP: 389

LDAPS: 636

vRealize Automation-toepassing: 5432, 4369, 25672, 5671,5672, 9300, 40002, 40003.

Load balancer vRealize Automation Infrastructure Web: 443

VMware ESXi: 902. Voor Infrastructure Web is toegang vereist tot vSphere-endpoint poort 443 om een ticket te verkrijgen voor VMware Remote Console. De vRealize Automation-toepassing moet toegang kunnen krijgen tot ESXi-hostpoort 902 om een proxy tussen de consolegegevens en de gebruiker tot stand te brengen.

Infrastructure Web Server HTTPS: 443

MSDTC: 443, 1024-65535. Zie de sectie Database-implementatie van vRealize Automation-implementatie voor informatie over het verkleinen van dit bereik.

Load balancer vRealize Automation-toepassing: 443

Virtual appliance vRealize Automation-toepassing: 5480.

vSphere-endpoint: 443. Voor Infrastructure Web is toegang vereist tot vSphere-endpoint poort 443 om een ticket te verkrijgen voor VMware Remote Console. Voor de vRealize Automation-toepassing is toegang vereist tot de ESXi-hostpoort 902 om een proxy tussen de consolegegevens en de gebruiker tot stand te brengen.

MSSQL: 135, 1433, 1024 to 65535. Zie de sectie Database-implementatie van vRealize Automation-implementatie voor informatie over het verkleinen van dit bereik.

Infrastructure Manager Server HTTPS: 443

MSDTC: 135,1024-65535. Zie de sectie Database-implementatie van vRealize Automation-implementatie voor informatie over het verkleinen van dit bereik.

Load balancer vRealize Automation-toepassing: 443

Load balancer vRealize Automation Infrastructure Web: 443

vRealize Automation-toepassing: 443, 5480

MSSQL: 135, 1433, 1024 to 65535. Zie de sectie Database-implementatie van vRealize Automation-implementatie voor informatie over het verkleinen van dit bereik.

Infrastructure DEM Server N.v.t.

Load balancer vRealize Automation-toepassing: 443

Load balancer vRealize Automation Infrastructure Web: 443

Load balancer vRealize Automation Infrastructure Manager: 443

Load balancer vRealize Orchestrator: 8281

vRealize Automation-toepassing: 5480.

Infrastructure Agent Server N.v.t.

Load balancer vRealize Automation Infrastructure Web: 443

Load balancer vRealize Automation Infrastructure Manager: 443

vRealize Automation-toepassing: 5480.

MSSQL-databaseserver MSSQL: 1433

MSDTC: 135, 1024-65535. Zie de sectie Database-implementatie van vRealize Automation-implementatie voor informatie over het verkleinen van dit bereik.

Infrastructure Web Server: 135, 1024-65535. Zie de sectie Database-implementatie van vRealize Automation-implementatie voor informatie over het verkleinen van dit bereik.

Infrastructure Manager Server: 135, 1024-65535. Zie de sectie Database-implementatie van vRealize Automation-implementatie voor informatie over het verkleinen van dit bereik.

vRealize Business for Cloud-server HTTPS: 443

SSH: 22

Beheerconsole voor virtuele toepassing: 5480

Load balancer vRealize Automation-toepassing: 443

Load balancer vRealize Automation Infrastructure Web: 443

Geïntegreerde Windows-verificatie LDAP: 389

Kerberos-verificatie: 88

Vernieuwing computerobjectwachtwoord: 464

Algemene catalogus Algemene catalogus: 3268, 3269

Load balancers moeten toegang kunnen krijgen via de volgende poorten.

Load balancer Gebalanceerde poorten
Load balancer vRealize Automation-toepassing 443, 8444
Load balancer vRealize Automation Infrastructure Web 443
Load balancer vRealize Automation Manager Server 443

Afbeeldingen

Figuur 1. Minimale benodigde ruimte voor grote configuratie van vRealize Automation

Figuur 2. Minimale benodigde ruimte voor grote configuratie van vRealize Business for Cloud