Verifieer of de VMware-toepassing van uw hostmachines de hop-limit-instellingen voor de IPv6-router weigert (tenzij deze nodig zijn).

De instelling accept_ra_defrtr regelt of het systeem hop-limit-instellingen accepteert van een router-advertisement. Door deze in te stellen op nul, voorkomt u dat een router uw standaard IPv6-hop-limit-instelling voor uitgaande pakketten wijzigt.

Procedure

 1. Voer de opdracht # grep [01] /proc/sys/net/ipv6/conf/*/accept_ra_defrtr|egrep "default|all" uit op de VMware-toepassing van uw hostmachines om te verifiëren of zij de hop-limit-instellingen voor de IPv6-router weigeren.
  Als de hostmachines zijn geconfigureerd om hop-limit-instellingen voor IPv6 te weigeren, retourneert deze opdracht de waarden 0.
  /proc/sys/net/ipv6/conf/all/accept_ra_defrtr:0
  /proc/sys/net/ipv6/conf/default/accept_ra_defrtr:0
  Als de hostmachines correct zijn geconfigureerd, is geen verdere actie nodig.
 2. Als u een hostmachine moet configureren om hop-limit-instellingen voor IPv6-routes te weigeren, opent u het bestand /etc/sysctl.conf in een teksteditor.
 3. Controleer de volgende vermeldingen.
  net.ipv6.conf.all.autoconf=0
  net.ipv6.conf.default.autoconf=0
  Als deze vermeldingen niet bestaan of als hun waarde niet op nul is ingesteld, voegt u ze toe of werkt u de bestaande bij.
 4. Sla gemaakte wijzigingen op en sluit het bestand.