Controleer als onderdeel van het verhardingsproces of de geïnstalleerde vRealize Automation-toepassing gebruik maakt van beveiligde transmissiekanalen.

Procedure

 1. Controleer of SSLv3 uitgeschakeld is in de HAProxy https handlers op de vRealize Automation-toepassing.
  Lees dit bestand Controleer of het volgende aanwezig is Op de juiste regel als weergegeven
  /etc/haproxy/conf.d/20-vcac.cfg no-sslv3 bind 0.0.0.0:443 ssl crt /etc/apache2/server.pem ciphers TLSv1+HIGH:!aNULL:!eNULL:!3DES:!RC4:!CAMELLIA:!DH:!kECDHE:@STRENGTH no-sslv3
  /etc/haproxy/conf.d/30-vro-config.cfg no-sslv3 bind :8283 ssl crt /opt/vmware/etc/lighttpd/server.pem ciphers TLSv1+HIGH:!aNULL:!eNULL:!3DES:!RC4:!CAMELLIA:!DH:!kECDHE:@STRENGTH no-sslv3
 2. Open het bestand /etc/apache2/vhosts.d/vcac.conf en controleer of de invoer SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3 wordt weergegeven.
 3. Open het bestand /opt/vmware/etc/lighttpd/lighttpd.conf en controleer of de juiste uitschakelmogelijkheden worden weergegeven.
  ssl.use-sslv2 = "disable"
  ssl.use-sslv3 = "disable"
 4. Controleer of SSLv2 en SSLv3 uitgeschakeld zijn voor de Console Proxy op de vRealize Automation-toepassing.
  1. Bewerk het bestand /etc/vcac/security.properties door de volgende regel toe te voegen of te bewerken:
   consoleproxy.ssl.server.protocols = TLSv1.2, TLSv1.1, TLSv1
  2. Start de server opnieuw op door de volgende opdracht uit te voeren:
   service vcac-server restart
 5. Controleer of SSLv3 is uitgeschakeld voor de vCO-service.
  1. Zoek de tag <Connector> in het bestand /etc/vco/app-server/server.xml en voeg het volgende kenmerk toe:
   sslEnabledProtocols = "TLSv1.1,TLSv1.2,TLSv1"
  2. Start de vCO-service nogmaals door de volgende opdracht uit te voeren.
   service vco-server restart
 6. Controleer of SSLv3 is uitgeschakeld voor de vRealize Automation-service.
  1. Voeg de volgende kenmerken toe aan de tag <Connector> in het bestand /etc/vcac/server.xml
   sslEnabledProtocols = "TLSv1.1,TLSv1.2,TLSv1"
  2. Start de vRealize Automation-service nogmaals door de volgende opdracht uit te voeren:
   service vcac-server restart
 7. Controleer of SSLv3 is uitgeschakeld voor RabbitMQ.
  Open het bestand /etc/rabbitmq/rabbitmq.config en controleer of {versions, ['tlsv1.2', 'tlsv1.1']} aanwezig zijn in de secties ssl and ssl_options.
  [
   {ssl, [
     {versions, ['tlsv1.2', 'tlsv1.1']},
     {ciphers, ["AES256-SHA", "AES128-SHA"]}
   ]},
    {rabbit, [
     {tcp_listeners, [{"127.0.0.1", 5672}]},
     {frame_max, 262144},
     {ssl_listeners, [5671]},
     {ssl_options, [
       {cacertfile, "/etc/rabbitmq/certs/ca/cacert.pem"},
       {certfile, "/etc/rabbitmq/certs/server/cert.pem"},
       {keyfile, "/etc/rabbitmq/certs/server/key.pem"},
       {versions, ['tlsv1.2', 'tlsv1.1']},
       {ciphers, ["AES256-SHA", "AES128-SHA"]},
       {verify, verify_peer},
       {fail_if_no_peer_cert, false}
     ]},
     {mnesia_table_loading_timeout,600000},
     {cluster_partition_handling, autoheal},
     {heartbeat, 600}
    ]},
    {kernel, [{net_ticktime, 120}]}
  ].
  
 8. Start de RabbitMQ-server opnieuw op door de volgende opdracht uit te voeren:
  # service rabbitmq-server restart
 9. Controleer of SSLv3 is uitgeschakeld voor de vIDM-service.
  Open het bestand /opt/vmware/horizon/workspace/config/server.xml voor iedere instantie van de connector met SSLEnabled="true" en zorg dat de volgende regel in het bestand staat.

  sslEnabledProtocols="TLSv1.1,TLSv1.2"