De aanbevolen procedure is een blanco serverheader te maken voor de vRealize Automation-toepassing-lighttpd-header.

Procedure

  1. Open het bestand /opt/vmware/etc/lighttpd/lighttpd.conf in een teksteditor.
  2. Voeg server.tag = " " toe aan het bestand.
  3. Sla uw wijzigingen op en sluit het bestand.
  4. Start de lighttpd-server opnieuw op door de opdracht # /opt/vmware/etc/init.d/vami-lighttp restart uit te voeren.