Om verdediging te bieden tegen schadelijke aanvallen, configureert u een standaard wachtrijgrootte voor TCP backlog op de VMware-toepassingshostmachines.

Stel de wachtrijgroottes voor TCP backlog in op een passende standaardgrootte om te beschermen tegen TCP denial of service-aanvallen. De aanbevolen standaardinstelling is 1280.

Procedure

  1. Voer de volgende opdracht uit op iedere VMware-toepassingshostmachine.
    # cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog
  2. Open het bestand /etc/sysctl.conf in een teksteditor.
  3. Stel de standaard wachtrijgrootte voor TCP backlog in door de volgende vermelding aan het bestand toe te voegen.
    net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=1280
  4. Sla uw wijzigingen op en sluit het bestand.