VMware bevat uitgebreide aanbevelingen voor het controleren en configureren van een veilige baseline voor uw vRealize Automation-systeem.

Gebruik de juiste tools en procedures van VMware voor het controleren en behouden van een veilige, harde baseline-configuratie voor uw vRealize Automation-systeem. Sommige vRealize Automation-onderdelen zijn geïnstalleerd in een geharde of gedeeltelijke geharde staat, maar u moet de configuratie van ieder onderdeel controleren en bekijken in het licht van VMware beveiligingsaanbevelingen, bedrijfsveiligheidsregels en bekende dreigingen. Hoewel u sommige geharde activiteiten handmatig moet controleren of configureren, kunt u in veel gevallen geharde activiteiten handmatige voltooien.

vRealize Automation Beveiligingregels

De beveiligingsregels van vRealize Automation gaan uit van een holistisch beveiligde omgeving gebaseerd op systeem- en netwerkconfiguratie, organisationele beveiligingsregels en best practices op het gebied van veiligheid.

Ga bij het controleren en configureren van de hardening van een vRealize Automation-systeem uit van de volgende aanbevelingen van VMware.

  • Veilige implementatie

  • Beveiligde configuratie

  • Netwerkbeveiliging

Om te zorgen dat uw systeem veilig gehard wordt, moet u de aanbevelingen van VMware en uw lokale veiligheidsregels in acht nemen, omdat deze van toepassing zijn op al deze conceptuele gebieden.

Systeemonderdelen

Om een geharde, veilige configuratie van uw vRealize Automation-systeem te realiseren, moet u alle onderdelen kennen en weten hoe ze samenwerken bij de ondersteuning van de systeemfuncties.

Denk aan de volgende onderdelen bij het plannen en implementeren van systeembeveiliging.

  • vRealize Automation-toepassing

  • IaaS-onderdeel

Als u meer wilt weten over vRealize Automation en de manier waarop de onderdelen samenwerken, raadpleegt u Basisprincipes en concepten in het VMware vRealize Automation-documentatiecentrum. Zie voor meer informatie over typische vRealize Automation implementaties en architectuur vRealize Automation Referentie-architectuur.