Tijdens het upgraden worden bestaande vRealize Automation 6.x-licenties en de vCloud Suite 6.x-licenties waarover u beschikt, verwijderd. U moet uw licenties opnieuw opgeven in vRealize Automation 7 vRealize Automation-toepassing.

U gebruikt nu vRealize Automation-licenties voor virtuele toepassingen en IaaS op basis van de licentiesleutels die u invoert in de vRealize Automation-toepassing. De licentiegegevens zijn niet meer beschikbaar in de IaaS-gebruikersinterface en IaaS voert geen licentiecontroles meer uit. Endpoints en quotums worden afgedwongen via de gebruiksrechtovereenkomsten.

Opmerking:

Noteer voorafgaand aan de upgrade de licentiesleutel voor vCloud Suite 6.x die u hebt gebruikt voor vRealize Automation 6.2.x. Na de upgrade worden de bestaande licentiesleutels uit de database verwijderd.

Zie De licentiesleutel bijwerken voor meer informatie over het opnieuw invoeren van licentie-informatie tijdens of na het upgraden.