U kunt PEBuilder gebruiken om machines aan te passen door aangepaste bat-scripts uit te voeren op specifieke punten in de inrichtingswerkstroom.

Voorwaarden

PEBuilder installeren.

Procedure

  1. Maak of identificeer het bat-script dat u wilt gebruiken.

    Uw script moet een waarde retourneren die niet nul is wanneer er fouten optreden, om fouten bij het inrichten van de machine te voorkomen.

  2. Sla het script op als NN_scriptnaam.

    Waarbij NN een getal met twee cijfers is. Bij de uitvoering van scripts wordt de volgorde van laag naar hoog gehanteerd. Als twee scripts hetzelfde nummer hebben, wordt bij het bepalen van de volgorde de alfabetische volgorde van de scriptnaam gebruikt.

  3. Zorg ervoor dat uw script uitvoerbaar is.
  4. Plaats de scripts in het werkitem submap dat overeenkomt met het punt in de inrichtingswerkstroom waarop u het script wilt uitvoeren.

    Bijvoorbeeld: C:\Program Files (x86)\VMware\vRA\PE Builder\Plugins\VRM Agent\VRMGuestAgent\site\SetupOS.

Resultaten

De agent voert het script uit in de volgorde die wordt opgegeven door de map voor het werkitem en de bestandsnaam van het script.