U kunt gegevensrolloverinstellingen inschakelen en configureren voor vRealize Automation en beheren hoe uw systeem verouderde gegevens bewaart, archiveert of verwijdert.

Over deze taak

Gebruik de functie voor gegevensrollover voor het configureren van het maximum aantal dagen dat vRealize Automation gegevens moet behouden in de IaaS SQL Server-database voordat deze worden gearchiveerd of verwijderd. Deze functie is standaard uitgeschakeld.

U configureert de gegevensrolloverinstellingen op de pagina Algemene instellingen van vRealize Automation. Als deze functie is ingeschakeld, worden hiermee gegevens opgevraagd en verwijderd uit de volgende SQL Server-databasetabellen.

 • UserLog

 • Audit

 • CategoryLog

 • VirtualMachineHistory

 • VirtualMachineHistoryProp

 • AuditLogItems

 • AuditLogItemsProperties

 • TrackingLogItems

 • WorkflowHistoryInstances

 • WorkflowHistoryResults

Als u DataRolloverIsArchiveEnabled instelt op True, worden archiefversies van de tabellen gemaakt in het dbo-schema. De archiefversie van UserLog zou bijvoorbeeld UserLogArchive zijn en de archiefversie van VirtualMachineHistory zou VirtualMachineHistoryArchive zijn.

Wanneer de functie voor gegevensrollover is ingeschakeld, wordt deze eenmaal per dag op het vooraf vastgelegde tijdstip van 03.00 uur uitgevoerd op basis van de tijdzoneconfiguratie van vRealize Automation-toepassing. Met behulp van de instelling DataRollover MaximumAgeInDays kunt u het maximum aantal dagen instellen dat u de gegevens wilt behouden.

Als DataRollover IsArchiveEnabled wordt ingesteld op True, worden gegevens die ouder zijn dan opgegeven in DataRollover MaximumAgeInDays, naar de archieftabellen verplaatst. Als DataRollover IsArchiveEnabled wordt ingesteld op False, worden gegevens permanent verwijderd en vindt geen gegevensarchivering plaats. Verwijderde gegevens kunnen niet worden hersteld.

Opmerking:

Houd rekening met bestaande systeemgegevens en de mogelijke invloed op systeemprestaties voordat u gegevensrollover inschakelt. Als u deze functie bijvoorbeeld een jaar nadat u bent begonnen met het uitvoeren van vRealize Automation in uw omgeving inschakelt, moet u controleren of u de waarde van DataRollover MaximumAgeInDays hebt ingesteld op 300 of hoger, om ervoor te zorgen dat het inschakelen van de functie voor gegevensrollover geen invloed heeft op de systeemprestaties.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vRealize Automation-console als systeembeheerder.
 2. Selecteer Infrastructuur > Beheer > Algemene instellingen.
 3. Zoek het gedeelte Gegevensrollover van de tabel op de pagina Algemene instellingen en bekijk en configureer de instellingen.

  Instelling

  Beschrijving

  DataRollover IsArchiveEnabled

  Geeft op of rollovergegevens moeten worden verplaatst naar archieftabellen nadat het maximum aantal dagen is bereikt.

  Deze waarde is standaard ingesteld op True.

  Als u deze waarde instelt op False, worden alle gegevens die ouder zijn dan wat is opgegeven in de instelling DataRollover MaximumAgeInDays, permanent verwijderd.

  DataRollover MaximumAgeInDays

  Geeft het maximum aantal dagen op dat het systeem de gegevens behoudt in de database voordat deze worden verplaatst of permanent worden verwijderd.

  Deze waarde is standaard ingesteld op 90 dagen.

  DataRollover Status

  Geeft op of gegevensrollover moet worden ingeschakeld.

  Stel de waarde in op Enabled om gegevensrollover in te schakelen. Deze waarde is standaard ingesteld op Disabled.

  Als u deze werkstroom tijdens het uitvoeren uitschakelt, is dit niet van invloed op de huidige werkstroom, maar wordt de volgende werkstroom uitgeschakeld.

 4. Klik op het pictogram Bewerken (pictogram Bewerken) in de eerste tabelkolom om een instelling te bewerken.

  U kunt het veld Waarde voor de toepasselijke instelling nu bewerken en uw cursor hierbinnen plaatsen om de waarde te wijzigen.

 5. Klik op het pictogram Opslaan () in de eerste tabelkolom om de wijzigingen op te slaan.