Na het upgraden van een geclusterde omgeving moet u elk replicaknooppunt handmatig opnieuw toevoegen.

Over deze taak

Open de beheerconsole voor elk replicaknooppunt en voer de volgende stappen uit.

Voorwaarden

U voert een upgrade uit op alle knooppunten in een geclusterde omgeving.

Procedure

  1. Selecteer vRA-instellingen > Cluster.
  2. Klik op Deelnemen aan cluster.