Neem deze vereisten door om een geslaagde migratie te verzekeren.

Voorwaarden

 • Controleer dat u over een nieuwe doelinstallatie van VMware vRealize ™ Automation 7.2 beschikt.

 • Controleer of de endpointnamen die zijn geconfigureerd voor agenten, zoals vSphere-agenten, die worden uitgevoerd op het doelsysteem overeenkomen met de endpointnamen die door de broninstallatie worden gebruikt.

 • Controleer of de namen van geïnstalleerde agenten identiek zijn op bron- en doelsystemen voor vSphere en Hyper-V-proxyagenten,Citrix Xen Server en testagenten.

 • Voor een geclusterde omgeving configureert u load balancers voor de vRealize Automation-toepassing, de IaaS Web Server die de Model Manager host, en de Manager Service om te voldoen aan de volgende vereisten:

  • De load balancer moet verwijzen naar het juiste (primaire, actieve) masterknooppunt en alle verkeersroutes naar replicaknooppunten uitsluiten.

  • Voor de load balancer mogen geen statuscontrole-URL's zijn gedefinieerd in de configuratie.

 • Controleer of de Microsoft SQL-doelserver voor de IaaS- database van vRealize Automation 7.2 de versie 2012 of 2014 is.

 • Controleer of de Secure Shell-service (SSH) is ingeschakeld op de virtuele vRealize Automation-brontoepassingen en -doeltoepassingen.

 • Controleer of poort 22 geopend is tussen de bron- en doelvRealize Automation-omgevingen.

 • Controleer of op elk IaaS-serverknooppunt in de doelomgeving minimaal Java SE Runtime Environment (JRE) 8, update 91 (64-bits) is geïnstalleerd. Controleer na het installeren van de JRE of de systeemvariabele JAVA_HOME verwijst naar de Java-versie die u op elk IaaS-knooppunt hebt geïnstalleerd en pas indien nodig het pad aan.

 • Controleer of op elk IaaS-knooppunt minimaal PowerShell 3.0 is geïnstalleerd.

  Opmerking:

  PowerShell 3.0 is geïntegreerd met Windows Server 2012.

 • Controleer of de vRealize Automation-bron- en -doelomgevingen actief zijn.

 • Controleer of de standaardbeheergroep vRealize Orchestrator, vsphere.local/vcoadmin, aanwezig is in het vRealize Orchestrator-controlecentrum vóór de migratie. Migratie van vRealize Automation van 6.x naar 7.2 mislukt als er in de doelomgeving van 7.2 een andere beheergroep voor vRealize Orchestrator als standaardgroep is ingesteld. Voor meer informatie raadpleegt u KB 2148669.

 • Maak een volledige back-up van de vRealize Automation 6.2.x IaaS Microsoft SQL-brondatabase en gebruik de back-up om de SQL-database in de doelomgeving te herstellen. Zoek voor meer informatie naar artikelen in het Microsoft Developer Network over het maken van een volledige SQL Server-databaseback-up en het herstellen van een SQL Server-database naar een nieuwe locatie.

 • Maak een momentopname van elke vRealize Automation-7.2-virtual machines.

 • Voer in deze tabel de waarden van uw omgeving in die u nodig hebt voor migratie.

  Tabel 1. Originele vRealize Automation-toepassing

  Item

  Beschrijving

  Waarde

  Hostnaam

  Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassing-beheerconsole in uw (primaire) virtuele mastertoepassing. Zoek de hostnaam op het tabblad Systeem.

  Hoofdgebruikersnaam

  root

  Hoofdwachtwoord

  Het rootwachtwoord dat u hebt ingevoerd bij het implementeren van de (primaire) vRealize Automation-mastertoepassing.

  Tabel 2. Doel-vRealize Automation-toepassing

  Item

  Beschrijving

  Waarde

  Hoofdgebruikersnaam

  root

  Hoofdwachtwoord

  Het rootwachtwoord dat u hebt ingevoerd bij het implementeren van de vRealize Automation-doeltoepassing.

  Standaardtenant

  Standaardtenant die is geconfigureerd in de vRealize Automation-doelimplementatie. Gewoonlijk vsphere.local.

  Gebruikersnaam van beheerder

  De gebruikersnaam die u voor de standaardtenantbeheerder hebt opgegeven tijdens de installatie van uw vRealize Automation-doelomgeving. Gewoonlijk administrator.

  Wachtwoord van beheerder

  Het wachtwoord dat u voor de standaardtenantbeheerder hebt opgegeven tijdens de installatie van uw vRealize Automation-doelomgeving.

  Tabel 3. IaaS-doeldatabase

  Item

  Beschrijving

  Waarde

  Databaseserver

  Locatie van Microsoft SQL Server-instantie waar de gekloonde database zich bevindt. Als een benoemde instantie en niet-standaardpoort worden gebruikt, geeft u de locatie op in de indeling SERVER,POORT\INSTANTIENAAM.

  Naam van gekloonde database

  Naam van de vRealize Automation 6.2.x IaaS Microsoft SQL-brondatabase waarvan u een back-up hebt gemaakt op de bron en die u hebt hersteld naar het doel. omgeving.

  Aanmeldingsnaam

  Aanmeldingsnaam van de SQL Server-gebruiker die is geconfigureerd om de gekloonde IaaS-database te openen en te beheren.

  Wachtwoord

  Wachtwoord van de SQL Server-gebruiker dat is geconfigureerd om de gekloonde IaaS-database te openen en te beheren.

  Oorspronkelijke coderingssleutel

  Originele IaaS Microsoft SQL-coderingssleutel die u ophaalt uit de bronomgeving aan het begin van de migratieprocedure.

  Nieuwe wachtwoordzin

  Een reeks woorden waarmee een nieuwe sleutel voor versleuteling wordt gegenereerd. U gebruikt deze wachtwoordzin telkens wanneer u een nieuw IaaS-onderdeel installeert in de vRealize Automation 7.2-doelimplementatie.