Als systeembeheerder wilt u uw vRealize Automation-instantie configureren als een omgeving voor voortdurende ontwikkeling. Maak lokale gebruikersaccounts aan, waarbij u de rol tenantbeheerder aan uzelf kunt toewijzen. Met behulp van uw privileges als tenantbeheerder kunt u beginnen met het configureren van vRealize Automation als ontwikkelingsomgeving voor het maken en testen van blueprints.

Over deze taakU bent nu bij stap een van drie in de werkstroom voor het configureren van een ontwikkelingsomgeving voor vRealize Automation voor Rainpole.


Voorwaarden

Laat uw proof of concept-omgeving automatisch invullen. Zie Scenario: eerste inhoud voor een Rainpole proof of concept-implementatie aanvragen.