Als u een ingesloten vRealize Orchestrator-endpoint toevoegt aan een vRealize Automation 6.x-implementatie en een upgrade uitvoert naar de nieuwste versie van vRealize Automation, moet u wijzigingen aanbrengen in de vRealize Orchestrator-endpoint-URL om de verbinding te herstellen.

Over deze taak

In vRealize Automation 6.x is de URL van de ingesloten vRealize Orchestrator https://hostname:8281/vco. In vRealize Automation 7.0 en hoger is de URL van een ingesloten vRealize Orchestrator veranderd in https://hostname/vco. Omdat de URL van 6.x niet automatisch verandert wanneer u een upgrade uitvoert naar de nieuwste versie, kan het systeem vRealize Orchestrator niet vinden. Voer de volgende stappen uit om dit probleem op te lossen.

Voorwaarden

  • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als IaaS-beheerder.

Procedure

  1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
  2. Op de pagina Endpoints wijst u het vRealize Orchestrator-endpoint aan en selecteert u Bewerken in het contextmenu.
  3. In het tekstvak Adres bewerkt u de endpoint-URL van vRealize Orchestrator om :8281 te verwijderen.
  4. Klik op OK.
  5. Start de gegevensverzameling op de vRealize Orchestrator handmatig en controleer of het verzamelen is gelukt.