Als u een geclusterde externe instantie van vRealize Orchestrator gebruikt met vRealize Automation, moet u elk vRealize Orchestrator-knooppunt afzonderlijk upgraden wanneer u vRealize Automation upgradet.

Procedure

 1. Sluit elk vRealize Orchestrator-knooppunt af.
 2. Selecteer het vRealize Orchestrator-knooppunt in het cluster dat u als primaire vRealize Orchestrator-knooppunt wilt gebruiken.

  Houd de identificerende informatie van dit knooppunt bij de hand voor later gebruik.

 3. Maak een momentopname van elk vRealize Orchestrator-knooppunt en de vRealize Orchestrator-database.
 4. Op ieder vRealize Orchestrator-knooppunt verhoogt u het RAM naar 6 GB.
 5. Upgrade het primaire vRealize Orchestrator-knooppunt.
  1. Schakel het vRealize Orchestrator-knooppunt in.
  2. Meld u als root aan bij de vRealize Orchestrator Appliance-beheerconsole op https://orchestrator_server:5480.
  3. Selecteer Bijwerken > Instellingen.
  4. Kies uw bijwerkmethode en klik op Instellingen opslaan.
  5. Klik op Status.
  6. Klik op Updates controleren.
  7. Klik op Updates installeren.
  8. Accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van VMware.
  9. Als de upgrade voltooid is, klikt u op Systeem en Opnieuw starten om de vRealize Orchestrator-toepassing opnieuw te starten.
 6. Klik op Services in de vRealize Orchestrator Appliance-managementconsole en controleer of de vco-servicestatus GEREGISTREERD is.
 7. Meld u op het primaire vRealize Orchestrator-knooppunt als root aan bij het vRealize Orchestrator Control Center op https://your_orchestrator_server_IP_or_DNS_name:8283/vco-controlcenter.
 8. Klik in het vRealize Orchestrator Control Center op het pictogram Configuratie valideren en controleer of de configuratie geldig is.
 9. Voer vanuit het vRealize Orchestrator Control Center een upgrade uit van de standaardinvoegtoepassingen van vRealize Automation, inclusief de NSX-invoegtoepassing.
  1. Klik op het pictogram Invoegtoepassingen beheren.
  2. Selecteer Bladeren > naam invoegtoepassing > Installeren.
 10. Voer de volgende stappen op ieder knooppunt in het cluster uit tot u alle vRealize Orchestrator-knooppunten in het cluster bijgewerkt hebt.
  1. Herhaal stap 5 op het knooppunt vRealize Orchestrator.
  2. Meld u op het vRealize Orchestrator-knooppunt als root aan bij het vRealize Orchestrator Control Center op https://your_orchestrator_server_IP_or_DNS_name:8283/vco-controlcenter.
  3. Ga naar Opstartopties en controleer of de serverdienst vRealize Orchestrator draait.
  4. Klik op het pictogram Orchestrator Cluster Management (Orchestrator-clusterbeheer).
  5. Klik op Knooppunt toevoegen aan cluster en voer de gegevens van het primaire vRealize Orchestrator-knooppunt in.
  6. Klik op Koppelen en wacht tot het vRealize Orchestrator-knooppunt volledig aan het cluster is toegevoegd.
  7. Controleer of de voorlopige configuratie van het vRealize Orchestrator-knooppunt dezelfde vingerafdruk heeft als het primaire vRealize Orchestrator-knooppunt.
  8. Start de vRealize Orchestrator-serverservice via Opstartopties in het Control Center.
  9. Controleer of de toegepaste configuratie van het vRealize Orchestrator-knooppunt dezelfde vingerafdruk heeft als het primaire vRealize Orchestrator-knooppunt.
  10. Open de pagina Configuratie valideren in het Control Center om te controleren of het vRealize Orchestrator-knooppunt juist geconfigureerd is.