Alle aangepaste eigenschappen die door vRealize Automation worden geleverd, zijn beschikbaar in de bijgewerkte implementatie. Aangepaste eigenschappen en eigenschapsgroepen worden bijgewerkt.

Wijzigingen in terminologie en verwante wijzigingen

Alle versieprofielen die u hebt gemaakt in de bronimplementatie worden bijgewerkt als eigenschapsgroepen. De term versieprofiel wordt niet langer gebruikt.

De term eigenschappenset wordt niet langer gebruikt en CSV-eigenschappensetbestanden zijn niet langer beschikbaar.

Hoofdlettergevoeligheid in namen van aangepaste eigenschappen

Voorafgaand aan vRealize Automation 7.0 waren namen van aangepaste eigenschappen niet hoofdlettergevoelig. In vRealize Automation 7.0 en later zijn namen van aangepaste eigenschappen hoofdlettergevoelig. Tijdens de upgrade moeten de namen van aangepaste eigenschapen een exacte overeenkomst zijn, inclusief hoofdletters/kleine letters, zodat eigenschapwaarden elkaar niet overschrijven en zodat ze correct overeenkomen met de definities in het woordenboek voor eigenschappen. Een aangepaste eigenschap uitgedrukt als hostname en een andere aangepaste eigenschap uitgedrukt als HOSTNAME worden bijvoorbeeld gezien als verschillende aangepaste eigenschappen door vRealize Automation 7.0 en later en overschrijven elkaar niet tijdens de upgrade.

Gereserveerde eigenschapsnamen

Bepaalde sleutelwoorden zijn nu gereserveerd en dit kan van invloed zijn op bepaalde bijgewerkte eigenschappen. Bepaalde sleutelwoorden worden in de blueprintcode gebruikt, die kan worden geïmporteerd, bijvoorbeeld met behulp van de vRealize CloudClient-functies voor het importeren van blueprints. Deze sleutelwoorden worden als gereserveerd beschouwd en zijn niet beschikbaar voor eigenschappen die worden bijgewerkt. Deze sleutelwoorden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, cpu, storage en memory.