U kunt automatische meldingen verzenden voor diverse soorten gebeurtenissen, zoals een geslaagde voltooiing van een catalogusaanvraag of een vereiste goedkeuring.

Systeembeheerders kunnen algemene e-mailservers configureren die e-mailmeldingen verwerken. Tenantbeheerders kunnen de standaardservers van het systeem overschrijven of hun eigen servers toevoegen als er geen algemene servers zijn opgegeven.

Tenantbeheerders selecteren de gebeurtenissen waarvoor meldingen naar gebruikers in hun tenants worden verzonden. In elk onderdeel, zoals de servicecatalogus of IaaS, kunnen evenementen worden gedefinieerd naar aanleiding waarvan meldingen worden verzonden, maar geen enkel onderdeel is standaard geselecteerd.

Elke gebruiker kan kiezen of hij of zij meldingen wil ontvangen. Gebruikers ontvangen ofwel alle meldingen die door de tenantbeheerder zijn geconfigureerd of helemaal geen meldingen; ze hebben geen specifieke controle over welke meldingen ze ontvangen.

In sommige e-mails staan koppelingen waarmee gebruikers op de melding kunnen reageren. Een melding over een aanvraag waarvoor goedkeuring nodig is, kan bijvoorbeeld een koppeling bevatten om de aanvraag goed te keuren en een koppeling om de aanvraag af te keuren. Wanneer een gebruiker op een van de koppelingen klikt, wordt een nieuwe e-mail geopend met automatisch gegenereerde inhoud. De gebruiker kan deze e-mail verzenden om de goedkeuring te voltooien.

Werkstroomdiagram voor het configureren van meldingen