Uw omgeving moet voldoen aan software- en configuratievoorwaarden die de installatie van de IaaS-serveronderdelen ondersteunen.

Omgevings- en databasevereisten voor IaaS

Uw hostconfiguratie en MS SQL-database moeten aan de volgende vereisten voldoen.

Tabel 1. IaaS-vereisten

Gebied

Vereisten

Hostconfiguratie

De volgende onderdelen moeten op de host zijn geïnstalleerd voordat de installatie van IaaS wordt gestart:

 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 of later.

 • Microsoft PowerShell 2.0 (meegeleverd met Windows Server 2008 R2 SP1 en later) of Microsoft PowerShell 3.0 op Windows Server 2012 R2.

 • Microsoft Internet Information Services 7.5.

 • Op de machine waarop het primaire Windows-onderdeel wordt uitgevoerd, moet Java zijn geïnstalleerd om de implementatie te ondersteunen van de MS SQL-database tijdens de installatie.

Microsoft SQL-databasevereisten

De SQL-database kan zich op een van uw IaaS Windows-servers of op een afzonderlijke host bevinden.

Als de SQL-database zich op een van uw IaaS Windows-servers bevindt, moet u de volgende Java-vereisten configureren.

 • Installeer Java 1.8, 64-bits, of hoger. Gebruik niet de 32-bits versie.

 • Stel de omgevingsvariabele JAVA_HOME in op de Java-installatiemap.

 • Controleer of %JAVA_HOME%\bin\java.exe beschikbaar is.

Vereisten voor Microsoft Internet Information Services

Configureer Internet Information Services (IIS) zodat het voldoet aan de volgende vereisten.

Naast de configuratie-instellingen, dient u het hosten van extra websites in IIS te vermijden op de IaaS-webserverhost. vRealize Automation stelt de binding op de communicatiepoort in op alle niet-toegewezen IP-adressen, waardoor geen verdere bindingen meer mogelijk zijn. De standaard communicatiepoort van vRealize Automation is 443.

Tabel 2. Vereiste configuratie voor Microsoft Internet Information Services

IIS-onderdeel

Instelling

Internet Information Services (IIS)-modules geïnstalleerd

 • WindowsAuthentication

 • StaticContent

 • DefaultDocument

 • ASPNET 4.5

 • ISAPIExtensions

 • ISAPIFilter

IIS-verificatie-instellingen

 • Windows-verificatie ingeschakeld

 • Anonieme verificatie uitgeschakeld

 • Provider voor onderhandelen ingeschakeld

 • NTLM-provider ingeschakeld

 • Kernelmodus voor Windows-verificatie ingeschakeld

 • Uitgebreide beveiliging voor Windows-verificatie ingeschakeld

 • Voor certificaten die gebruikmaken van SHA512, moet TLS1.2 zijn uitgeschakeld op Windows 2012- of Windows 2012 R2-servers

Rollen voor IIS Windows Process Activation-service

 • ConfigurationApi

 • NetEnvironment

 • ProcessModel

 • WcfActivation (alleen Windows 2008)

 • HttpActivation

 • NonHttpActivation