Een SysPrep-antwoordbestand bevat verschillende vereiste instellingen voor WIM-inrichtingen.

Tabel 1. vereiste SysPrep-instellingen voor Windows Server- or Windows XP-referentiemachine

GuiUnattended-instellingen

Waarde

AutoLogon

Ja

AutoLogonCount

1

AutoLogonUsername

username

(username en password zijn de verificatiegegevens voor de automatische aanmelding wanneer het gastbesturingssysteem van de nieuw ingerichte machine wordt opgestart. Doorgaans is dit de beheerdersaccount.)

AutoLogonPassword

wachtwoord voor AutoLogonUsername.

Tabel 2. Vereiste SysPrep-instellingen voor referentiemachine doe niet werken met Windows Server 2003 of Windows XP:

AutoLogon-instellingen

Waarde

Enabled

Ja

LogonCount

1

Username

username

(username en password zijn de verificatiegegevens voor de automatische aanmelding wanneer het gastbesturingssysteem van de nieuw ingerichte machine wordt opgestart. Doorgaans is dit de beheerdersaccount.)

Password

wachtwoord

(username en password zijn de verificatiegegevens voor de automatische aanmelding wanneer het gastbesturingssysteem van de nieuw ingerichte machine wordt opgestart. Doorgaans is dit de beheerdersaccount.)

Opmerking:

Voor referentiemachines die werken met een nieuwer Windows-platform dan Windows Server 2003/Windows XP, gebruikt u de aangepaste eigenschap Sysprep.GuiUnattended.AdminPassword om het wachtwoord voor de automatische aanmelding in te stellen. U kunt dit het beste regelen door een aangepaste eigenschapsgroep te maken waarin deze aangepaste eigenschap is opgenomen. Tenant- en bedrijfsgroepbeheerders kunnen deze gegevens dan op de juiste wijze overnemen in hun blueprints.