U kunt endpoints maken die vRealize Automation de toestemming geven om te communiceren met de vSphere-omgeving en een NSX-instantie.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als IaaS-beheerder.

 • U moet een vSphere-proxy-agent installeren om uw vSphere-endpoint te beheren, en u moet exact dezelfde naam gebruiken voor uw endpoint en agent. Raadpleeg voor meer informatie over het installeren van de agent De proxy-agent installeren en configureren voor vSphere.

 • Sla verificatiegegevens op beheerdersniveau voor uw vSphere-endpoint en uw netwerk- en beveiligingsendpoint. Zie Verificatiegegevens opslaan. Als uw systeembeheerder uw proxy-agent heeft geconfigureerd voor geïntegreerde verificatiegegevens, hoeft u alleen de NSX-verificatiegegevens op te slaan.

 • Configureer de netwerkinstellingen. Zie Instellingen van netwerk- en beveiligingsonderdelen configureren.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw > Virtual > vSphere.
 3. Geef een naam op in het tekstvak Naam.

  Dit moet overeenkomen met de endpointnaam die is opgegeven voor de vSphere-proxyagent tijdens de installatie. Als dit niet het geval is, mislukt de gegevensverzameling.

 4. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 5. Typ de URL voor de vCenter Server-instantie in het tekstvak Adres.

  De URL moet van het type https://hostname/sdk of https://IP_address/sdk zijn.

  Bijvoorbeeld https://vsphereA/sdk.

 6. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord op beheerniveau in die u voor dit endpoint hebt opgeslagen.

  Als uw systeembeheerder de vSphere-proxyagent heeft geconfigureerd voor gebruik met de geïntegreerde verificatiegegevens, kunt u de Geïntegreerde verificatiegegevens selecteren.

 7. Configureer een netwerkoplossingsplatform.

  Deze stap is vereist om NSX-netwerk- en beveiligingsfuncties in te schakelen.

  1. Selecteer Beheerder voor netwerk en beveiligingsplatform opgeven.
  2. Typ de URL voor de NSX-instantie in het tekstvak Adres.

   De URL moet van het type https://hostname of https://IP_address zijn.

   Bijvoorbeeld: https://nsx-manager.

  3. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord op beheerniveau in die u voor dit endpoint hebt opgeslagen.
 8. (Optioneel) Voeg een willekeurige aangepaste eigenschap toe.
 9. Klik op OK.

Resultaten

vRealize Automation verzamelt gegevens van uw endpoint en ontdekt uw computingbronnen.

Belangrijk:

Wijzig de naam van vSphere-datacenters niet na de eerste gegevensverzameling, anders kan de inrichting mislukken.

Volgende stappen

Voeg de computerbronnen van uw endpoint toe aan een materiaalgroep. Zie Een materiaalgroep maken.