De systeembeheerder installeert de IaaS-onderdelen nadat de toepassingen volledig zijn geïmplementeerd en geconfigureerd. De IaaS-onderdelen geven toegang tot de infrastructurele functies van vRealize Automation.

Over deze taak

Alle onderdelen moeten onder dezelfde serviceaccountgebruiker worden uitgevoerd. Dit moet een domeinaccount zijn die bevoegdheden heeft op elke gedistribueerde IaaS-server. Gebruik geen lokale systeemaccounts.

Voorwaarden

Volgende stappen

Installeer een DEM Orchestrator en ten minste één instantie van een DEM Worker. Zie Distributed Execution Managers installeren.