In een vRealize Automation-omgeving met hoge beschikbaarheid start Identity Manager voor beheer van directory's soms niet op nadat de horizon-workspace-service opnieuw is opgestart.

Probleem

De horizon-workspace-service kan niet worden gestart vanwege een fout die vergelijkbaar is met de volgende:

Error creating bean with name
 'liquibase' defined in class path resource [spring/datastore-wireup.xml]:
 Invocation of init method failed; nested exception is
 liquibase.exception.LockException: Could not acquire change log lock. Currently
 locked by fe80:0:0:0:250:56ff:fea8:7d0c%eth0
 (fe80:0:0:0:250:56ff:fea8:7d0c%eth0) since 10/29/15 

Oorzaak

Identity Manager kan mogelijk niet worden gestart in een omgeving met hoge beschikbaarheid vanwege problemen met het hulpprogramma voor gegevensbeheer liquibase dat wordt gebruikt door vRealize Automation.

Oplossing

 1. Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassing als root met behulp van ssh.
 2. Voer de volgende opdracht uit om de horizon-workspace-service te stoppen.

  #service horizon-workspace stop

 3. Voer de opdracht su postgres uit, waarmee u een postgres-gebruiker wordt.
 4. Ga naar de juiste bin-map.

  cd /opt/vmware/vpostgres/current/bin

 5. Voer de opdracht psql vcac uit om verbinding te maken met de database.
 6. Voer de SQL-query select * uit vanuit saas.databasechangeloglock.

  Als er in de uitvoer een waarde "t" voor true wordt weergegeven, moet de vergrendeling handmatig worden opgeheven.

 7. Voer de volgende SQL-query uit om de vergrendeling op te heffen:

  update saas.databasechangeloglock" set locked=FALSE, lockgranted=NULL, lockedby=NULL where id=1;

 8. Voer de SQL-query select * uit vanuit saas.databasechangeloglock.

  In de uitvoer moet een waarde van "f" voor false worden weergegeven, wat betekent dat deze niet is vergrendeld.

 9. Voer de volgende opdracht uit om de postgres vcac-database af te sluiten:

  vcac=# \q

 10. Voer de opdracht exit uit om de postgres-gebruikersshell af te sluiten en terug te keren naar de root.
 11. Start als rootgebruiker de horizon-workspace-service met behulp van de opdracht #service horizon-workspace start.