U kunt een of meer bereiken van statische IP-adressen definiëren voor gebruik bij het inrichten van een netwerk.

Over deze taak

U kunt de IP-adressen aan het begin en einde van het netwerkbereik ook overlappen met de DHCP-adressen. Als u een profiel probeert op te slaan met adresbereiken die overlappen, wordt in vRealize Automation een validatiefout weergegeven.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Netwerkbereiken om een nieuw netwerkbereik aan te maken or een bestaand netwerkbereik te selecteren.

  Details worden getoond m.b.t. het geselecteerde bereik, waaronder elke naam, beschrijving, en eerste en laatste IP-adres. Informatie over de status wordt ook getoond.

 2. Klik op Nieuwom een nieuwe netwerkbereiknaam en IP-adresbereik handmatig in te voeren of klik op Importeren uit CSV om de IP-adresinformatie uit een correct ingedeeld CSV-bestand te importeren.
  • Klik op Nieuw.

   1. Voer een nieuwe naam voor het netwerkbereik in.

   2. Voer een nieuwe netwerkbereikbeschrijving in.

   3. Voer het eerste IP-adres van het bereik in.

   4. Voer het laatste IP-adres van het bereik in.

  • Klik op Importeren uit CSV.

   1. Ga naar het CSV-bestand en selecteer het bestand of sleep het CSV-bestand naar het dialoogvenster Importeren uit CSV.

    Een rij in het CSV-bestand heeft de indeling ip_address, machine_name, status, NIC offset. Bijvoorbeeld:

    100.10.100.1,mymachine01,Unallocated
    

    CSV-veld

    Beschrijving

    ip_address

    Een IP-adres in IPv4-indeling.

    machine_name

    Naam van een beheerde machine in vRealize Automation. Als het veld leeg is, is er standaard geen naam. Als het veld leeg is, kan de veldwaarde status niet Toegewezen zijn.

    status

    Toegewezen of Niet-toegewezen, hoofdlettergevoelig. Als het veld leeg is, is de standaardwaarde Niet-toegewezen. Als de status Toegewezen is, kan het veld machine_name niet leeg zijn.

    NIC_offset

    Een niet-negatief geheel getal. Optioneel.

   2. Klik op Toepassen.

 3. Klik op OK.

  Het IP-bereik verschijnt in de gedefinieerde lijst van bereiken. De IP-adressen in het bereik verschijnen in de gedefinieerde IP-adressenlijst.

  De geüploade IP-adressen verschijnen op de pagina IP-adressen als u op Toepassenklikt of als u het netwerkprofiel opslaat en daarna bewerkt.

 4. Klik op het tabblad IP-adressen om de IP-adressen voor het genoemde netwerkbereik te tonen.
 5. (Optioneel) Selecteer IP-adresinformatie in het vervolgkeuzemenu Netwerkbereik om IP-adressen te filteren.

  U kunt informatie tonen over alle gedefinieerde netwerkbereiken, de netwerkbereiken die zijn geïmporteerd uit een CSV-bestand of een genoemd netwerkbereik. Details zijn o.a. het eerste IP-adres, machinenaam, datum en tijd laatste aanpassing, en IP status.

 6. (Optioneel) Selecteer een statustype uit het vervolgkeuzemenu IP-status om IP-adressen te filteren die horen bij de geselecteerde IP-status. Statusinstellingen zijn Toegewezen, Niet-toegewezen, Vernietigd en Verlopen.

  Voor IP-adressen die verlopen of vernietigd zijn, kunt u klikken op Herstellen om die IP-adressen voor toewijzing beschikbaar te maken. U dient het profiel op te slaan om het herstel uit te voeren. Adressen worden niet onmiddellijk hersteld, dus de statuskolom verandert niet meteen van Verlopen naar Vernietigd of Toegewezen.

 7. Klik op OK.