U maakt één of meer dan één Active Directory-beleid zodat u een verschillend beleid kunt toewijzen aan verschillende bedrijfsgroepen. Een verschillend beleid maakt het mogelijk machinerecords toe te voegen aan verschillende organisatie-eenheden op basis van lidmaatschap van een bedrijfsgroep.

Over deze taak

Indien nodig kunt u het toegewezen Active Directory-beleid overschrijven.

Active Directory-beleid is een Tech Preview-functie in vRealize Automation 7.1 en is niet bedoeld voor gebruik in een productieomgeving.