U kunt uw huidige VMware vRealize ™ Automation-omgeving upgraden naar de nieuwste versie.

Afhankelijk van uw huidige vRealize Automation-omgeving kunt u upgraden naar de nieuwste versie door een in-place upgrade of side-by-side upgrade uit te voeren.

Een in-place upgrade is een proces uit meerdere fasen waarin u procedures in een bepaalde volgorde uitvoert om de verschillende onderdelen in uw huidige omgeving bij te werken. U moet alle productonderdelen upgraden naar dezelfde versie.

Met een side-by-side upgrade migreert u de gegevens in uw huidige vRealize Automation 6.2.x-omgeving naar een 7.1-doelomgeving, die een afspiegeling is van uw huidige omgeving. De migratie heeft geen gevolgen voor uw huidige 6.2.x-omgeving. U kunt migratie niet gebruiken om een vRealize Automation 7.x-omgeving te upgraden naar de nieuwste versie. Als uw huidige omgeving is geïntegreerd met vCloud Director of vCloud Air, of fysieke endpoints bevat, moet u upgraden via migratie. Een migratie verwijdert alle niet-ondersteunde endpoints en alles wat eraan is gekoppeld uit de doelomgeving.

Met de nieuwe functies van vRealize Automation worden enkele verbeteringen aangebracht en krijgt u de mogelijkheid om naar de nieuwe versie te upgraden of migreren. Raadpleeg voorafgaand aan het upgradeproces eerst de aanbevelingen en richtlijnen op de website met hulp voor vRealize Automation-upgrades http://www.vmware.com/products/vrealize-automation/upgrade-center.

Zoek uw huidige versie van vRealize Automation op in de tabel en gebruik de documenten aan de rechterzijde om een upgrade van uw vRealize Automation-omgeving naar de nieuwste versie uit te voeren.

Tabel 1. Ondersteunde directe upgradepaden voor 7.2

De versie die momenteel is geïnstalleerd

Documentatie voor incrementele upgrades

vRealize Automation 7.1

Zie vRealize Automation 7.1 upgraden.

vRealize Automation 7.0 of 7.0.1

Zie vRealize Automation 7.0 of 7.0.1 upgraden.

vRealize Automation 6.2.4 of 6.2.5

Zie vRealize Automation 6.2.4 of 6.2.5 upgraden.

vRealize Automation 6.2.0, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3

Zie vRealize Automation 6.2.x migreren.

In deze tabel vindt u informatie over de upgrade van een lagere vCloud Automation Center 6.x-versie naar vRealize Automation 6.2.5 om de upgrade naar de nieuwste versie van vRealize Automation. voor te bereiden U kunt koppelingen naar de documentatie voor alle versies van vCloud Automation Center en vRealize Automation vinden in https://www.vmware.com/support/pubs/vcac-pubs.html.

Tabel 2. Ondersteunde upgradepaden voor 6.x

De versie die momenteel is geïnstalleerd

Documentatie voor incrementele upgrades

vCloud Automation Center 6.0

Voer de upgrades in de volgende volgorde uit:

 1. vCloud Automation Center 6.0 upgraden naar 6.0.1

 2. Upgraden naar vCloud Automation Center 6.1

 3. Upgraden naar vRealize Automation 6.2.x

vCloud Automation Center 6.0.1

Voer de upgrades in de volgende volgorde uit:

 1. Upgraden naar vCloud Automation Center 6.1

 2. Upgraden naar vRealize Automation 6.2.x

vCloud Automation Center 6.1.x

Upgraden naar vRealize Automation 6.2.x

vRealize Automation 6.2.x

Voer rechtstreeks een upgrade uit naar de meest recente versie 6.2.x zoals beschreven in Upgraden naar vRealize Automation 6.2.x

Opmerking:

Vanaf versie 6.2.0 is de productnaam vCloud Automation Center gewijzigd in vRealize Automation. Alleen de gebruikersinterface en de servicenamen zijn gewijzigd. Mappen en programma's met vcac in hun naam zijn niet gewijzigd.

Als u een 6.2.x-omgeving upgradet, bekijkt u deze items.

 • De upgrade van een 6.2.x-omgeving naar 7.x introduceert een groot aantal functionele wijzigingen. Zie Overwegingen bij het upgraden naar deze versie van vRealize Automation voor meer informatie.

 • Als u uw 6.2.x-implementatie hebt aangepast, neemt u contact op met uw CCE-ondersteuningspersoneel voor verdere informatie over upgradeoverwegingen.

 • Als u een bekend probleem wilt voorkomen bij de upgrade vanvRealize Automation 6.2.0, voert u de volgende reeks stappen uit op elk IaaS-websiteknooppunt voordat u begint met de upgrade. Dit probleem heeft alleen betrekking op 6.2.0. Andere 6.2.x-versies worden hierdoor niet beïnvloed.

  1. Open Kladblok met beheerdersrechten.

  2. Open het volgende bestand:

   C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Web\web.config

  3. Zoek de volgende vermelding in het bestand:

   <!-- add key="DisableMessageSignatureCheck" value="false"-->

  4. Verwijder de opmerking bij de instructie en wijzig de waarde van false in true.

   <add key="DisableMessageSignatureCheck" value="true" />

  5. Sla het bestand op.

   Als Kladblok u vraagt het bestand op te slaan met Opslaan als, hebt u Kladblok niet als beheerder geopend en moet u teruggaan naar stap 1.

  6. Open een opdrachtpromptvenster met beheerdersrechten.

  7. Voer reset uit.

  8. Herhaal de stappen 1 - 7 voor alle websiteknooppunten.