Een vRealize Automation IaaS Windows Server communiceert met en verzamelt gegevens van een Amazon EC2-account.

Als u Amazon Web Services (AWS) gebruikt voor inrichting, moeten de IaaS Windows Servers die de DEM-werkers hosten, voldoen aan de volgende vereisten.

  • DEM-werkerhosts moeten internettoegang hebben.

  • Als de DEM-werkerhosts zich achter een firewall bevinden, moet HTTPS-verkeer naar en vanaf aws.amazon.com worden toegestaan, alsook de URL's voor EC2-regio's waartoe uw AWS-accounts toegang hebben, zoals ec2.us-east-1.amazonaws.com voor de US East-regio.

    Elke URL wordt omgezet naar een bereik met IP-adressen, zodat u mogelijk een tool, zoals die op de website Network Solutions, nodig hebt om deze IP-adressen weer te geven en te configureren.

  • Als de DEM-werkerhosts verbinding maken met het internet via een proxyserver, moet de DEM-service actief zijn met verificatiegegevens die geldig zijn op de proxyserver.