U moet verificatiegegevens configureren in Amazon AWS met de machtigingen die vereist zijn voor vRealize Automation om uw omgeving te beheren.

U moet over bepaalde toegangsrechten voor Amazon beschikken om machines te kunnen inrichten met behulp van vRealize Automation.

  • Autorisatie van rollen en machtigingen in Amazon Web Services

    De rol van Power User (Hoofdgebruiker) in AWS biedt een AWS Directory Service-gebruiker of -groep volledige toegang tot AWS-services en -bronnen.

    U hebt geen AWS-verificatiegegevens nodig om een AWS-endpoint te maken in vRealize Automation. De AWS-gebruiker die een installatiekopie van een Amazon-machine maakt, moet in vRealize Automation echter wel de rol van hoofdgebruiker hebben.

  • Verificatiegegevens in Amazon Web Services

    De AWS-rol van hoofdgebruiker staat niet het beheer van AWS IAM-gebruikers en groepen (Identity and Access Management) toe. Voor het beheer van IAM-gebruikers en groepen moet u geconfigureerd zijn met AWS-verificatiegegevens voor een beheerder met volledige toegang.

    vRealize Automation vereist toegangssleutels voor endpointverificatiegegevens en ondersteunt geen gebruikersnamen en wachtwoorden. Om de toegangssleutel te verkrijgen die nodig is om het Amazon-endpoint te maken, moet de hoofdgebruiker ofwel een sleutel aanvragen van een gebruiker die AWS-verificatiegegevens voor een beheerder met volledige toegang heeft of moet deze aanvullend geconfigureerd zijn met het AWS-beleid voor AWS-verificatiegegevens voor beheerders met volledige toegang.

Voor informatie over het inschakelen van beleidsregels en rollen gaat u naar het gedeelte AWS Identity and Access Management (IAM) van de Amazon Web Services-productdocumentatie.