In de standaardbeleidsregels wordt alleen de verificatiemethode voor wachtwoorden geconfigureerd. U moet de beleidsregels bewerken voor het selecteren van de andere verificatiemethoden die u hebt geconfigureerd en het instellen van de volgorde waarin de verificatiemethoden worden gebruikt voor verificatie.

Voordat u begint

Schakel de verificatiemethoden in die door uw organisatie worden ondersteund en configureer deze. Zie Alternatieve producten voor gebruikersverificatie integreren in Beheer van directory's.

Procedure

  1. Selecteer Beheer > Beheer van directory's > Beleid.
  2. Klik om het standaardtoegangsbeleid om dit te bewerken.
  3. Als u een beleidsregel wilt bewerken, klikt u op de te bewerken verificatiemethode in de kolom Verificatiemethode van Beleidsregels.

    Als u een nieuwe beleidsregel wilt toevoegen, klikt u op het +-pictogram.

  4. Klik op Opslaan en klik opnieuw op Opslaan op de pagina Beleid.
  5. Klik op Opslaan en klik opnieuw op Opslaan op de pagina Beleid.