Afhankelijk van de manier waarop uw beheerders uw omgeving hebben geconfigureerd, kunt u mogelijk een momentopname van uw virtual machine maken. Een momentopname is een installatiekopie van een virtual machine op een specifiek tijdstip. Het is een ruimtebesparende kopie van de oorspronkelijke VM-installatiekopie. Momentopnamen zijn een eenvoudige manier om een systeem te herstellen na beschadigingen, gegevensverlies of beveiligingsrisico's. Nadat u een momentopname van uw virtual machine hebt gemaakt, kunt u deze toepassen en uw systeem terugzetten naar het punt waarop de momentopname is gemaakt.

Over deze taak

Wanneer u een momentopname van het geheugen maakt, legt de momentopname de status vast van de energie-instellingen van de virtual machine en, optioneel, het geheugen van de virtual machine. Wanneer u de geheugenstatus van de virtual machine vastlegt, duurt het langer om een momentopname te maken. U ervaart mogelijk een tijdelijke vertraging in de reactie via het netwerk.

Voorwaarden

  • Een bestaande virtual machine die is ingeschakeld, uitgeschakeld of onderbroken.

  • Als uw virtual machine is geconfigureerd voor een of meer onafhankelijke schijven, schakelt u de machine uit voordat u een momentopname maakt. U kunt geen momentopname maken wanneer de machine is ingeschakeld. Voor informatie over schijfconfiguratie raadpleegt u Tabel aangepaste eigenschappen met V.

  • De tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder heeft u het recht gegeven voor de actie momentopname.

Procedure

  1. Selecteer Items > Machines.
  2. Zoek de machine waarvan u een momentopname wilt maken.
  3. Klik in de kolom Acties op de pijl-omlaag en klik op Details weergeven.
  4. Klik op Momentopname maken in het menu Acties.
  5. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
  6. Als u de geheugen- en energie-instellingen van de machine wilt vastleggen, selecteert u Geheugen opnemen.
  7. Klik op Indienen.