Welke acties beschikbaar zijn voor een ingerichte bron, is afhankelijk van het type bron, hoe de actie is geconfigureerd en beschikbaar is gesteld voor ingerichte items, alsmede van de operationele status van het item.

De geconfigureerde acties die beschikbaar zijn voor een ingerichte machine of implementatie, worden in het menu Acties van de geselecteerde bron weergegeven op het tabblad Items.

Als het item met behulp van een IaaS-machineblueprint is ingericht door IaaS, wordt de lijst met beschikbare acties bepaald door de selectie die voor de nieuwe blueprint is gemaakt op het tabblad Acties van het machinetypeonderdeel, en vervolgens door hetgeen van toepassing is volgens het machinetype of de status.

Als het item is ingericht via een XaaS-blueprint, moet u de bronacties met bijbehorende rechten maken en publiceren voor dezelfde service als die waarmee het item is ingericht. De lijst met beschikbare acties wordt bepaald door het itemtype en de huidige status van het item.

Tot de beschikbare acties voor een item dat als IaaS-machine is ingericht, behoren mogelijk ook XaaS-bronacties, voor zover deze aan het item zijn toegewezen.