Om aan de slag te gaan met Containers moet u eerst vRealize Automation-gebruikersrollen voor deze voorziening configureren.

Als u de containerdefinities hebt geconfigureerd in Containers, kunt u containeronderdelen aan een blueprint toevoegen en verder configureren.

Tabel 1. Checklist voor het configureren van Containers voor vRealize Automation

Taak

Details

Wijs de rollen van containerbeheerder en containerarchitect toe.

Zie Containers-gebruikersrollen en -toegangsrechten.

Geef het contextgevoelige helpsysteem van Containers weer.

Zie De contextafhankelijke Help van Containers gebruiken.

Definieer de containerdefinities op het tabblad Containers van vRealize Automation.

Zie Containers maken en configureren.

Voeg containeronderdelen en containernetwerkonderdelen toe aan blueprints via het tabblad Ontwerpen van vRealize Automation.

Zie Containeronderdelen gebruiken in blueprints.