U kunt een vRealize Automation-reservering maken om inrichtingsbronnen in de materiaalgroep toe te wijzen aan een specifieke bedrijfsgroep.

U kunt bijvoorbeeld reserveringen gebruiken om op te geven dat een deel van de geheugen-, CPU-, netwerk- en opslagbronnen van één computerbron tot een specifieke bedrijfsgroep behoren of dat bepaalde machines worden toegewezen aan een specifieke bedrijfsgroep.

Opmerking:

Opmerking: opslagruimte en geheugen die door middel van een reservering zijn toegewezen aan een ingerichte machine, worden vrijgemaakt wanneer de machine waaraan ze zijn gekoppeld, in vRealize Automation wordt verwijderd door de actie Vernietigen. De opslagruimte en het geheugen worden niet vrijgemaakt als de machine wordt verwijderd in de vCenter Server.

U kunt een reservering maken voor de volgende machinetypen:

  • vSphere

  • vCloud Air

  • vCloud Director

  • Amazon

  • Hyper-V

  • KVM

  • OpenStack

  • SCVMM

  • XenServer

  • Microsoft Azure

U kunt de beveiligingsinstellingen voor de in te richten virtuele machines configureren door informatie op te geven in een reservering, blueprint of script van een gastagent. Als voor de machine die wordt ingericht een gastagent vereist is, moet u aan de reservering of de blueprint een beveiligingsregel toevoegen met die vereiste. Als u bijvoorbeeld een standaard beveiligingsbeleid gebruikt, dat communicatie tussen alle machines verbiedt, en u voor de communicatie tussen twee specifieke machines afhankelijk bent van een apart beveiligingsbeleid, is de gastagent misschien niet in staat te communiceren met vRealize Automation tijdens de aanpassingsfase. Als u dit probleem wilt vermijden tijdens de inrichting van de machine, gebruikt u een standaard beveiligingsbeleid dat communicatie wel toestaat tijdens de aanpassingsfase.