Voer de voorbereidingstaken uit voordat u vRealize Automation 7.1 upgradet.

Voer de voorbereidingstaken uit in de volgorde waarin ze in de checklist staan. Zie Checklist voor de upgrade van vRealize Automation 7.1.