U kunt endpoints maken om vRealize Automation de toestemming te geven om te communiceren met de vSphere-omgeving en computerbronnen te ontdekken, gegevens te verzamelen en machines in te richten.

Over deze taak

Als uwvSphere-omgeving is geïntegreerd met NSX, raadpleegt u Een vSphere-endpoint maken met netwerk- en beveiligingsintegratie.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als IaaS-beheerder.

 • U moet een vSphere-proxy-agent installeren om uw vSphere-endpoint te beheren, en u moet exact dezelfde naam gebruiken voor uw endpoint en agent. Raadpleeg voor meer informatie over het installeren van de agent De proxy-agent installeren en configureren voor vSphere.

 • Als uw systeembeheerder de proxy niet heeft geconfigureerd voor gebruik met de geïntegreerde verificatiegegevens, moet u verificatiegegevens op beheerdersniveau opslaan voor uw endpoint. Zie Verificatiegegevens opslaan.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw > Virtual > vSphere.
 3. Geef een naam op in het tekstvak Naam.

  Dit moet overeenkomen met de endpointnaam die is opgegeven voor de vSphere-proxyagent tijdens de installatie. Als dit niet het geval is, mislukt de gegevensverzameling.

 4. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 5. Typ de URL voor de vCenter Server-instantie in het tekstvak Adres.

  De URL moet van het type https://hostname/sdk of https://IP_address/sdk zijn.

  Bijvoorbeeld https://vsphereA/sdk.

 6. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord op beheerniveau in die u voor dit endpoint hebt opgeslagen.

  Als uw systeembeheerder de vSphere-proxyagent heeft geconfigureerd voor gebruik met de geïntegreerde verificatiegegevens, kunt u de Geïntegreerde verificatiegegevens selecteren.

 7. Selecteer Beheerder voor netwerk en beveiligingsplatform opgeven alleen als uw configuratie NSX ondersteunt.

  Deze instelling is voor implementaties die NSX gebruiken en aanvullende configuratie nodig hebben.

 8. (Optioneel) Klik op Eigenschappen en voeg endpointeigenschappen toe die relevant zijn voor de specifieke IPAM-oplossingsprovider.

  Elke IPAM-provider, zoals Infoblox en Bluecat, maakt gebruik van uitbreidbare kenmerken die u kunt emuleren door aangepaste eigenschappen van vRealize Automation te gebruiken. Infoblox gebruikt bijvoorbeeld uitbreidbare kenmerken om onderscheid te maken tussen primaire en secundaire endpoints.

 9. Klik op OK.

Resultaten

vRealize Automation verzamelt gegevens van uw endpoint en ontdekt uw computingbronnen.

Belangrijk:

Wijzig de naam van vSphere-datacenters niet na de eerste gegevensverzameling, anders kan de inrichting mislukken.

Volgende stappen

Voeg de computerbronnen van uw endpoint toe aan een materiaalgroep. Zie Een materiaalgroep maken.