In bronrapporten worden gegevens weergegeven over machines en bronnen die worden gebruikt en teruggewonnen per gebruiker, computerbron en groep.

Naam

Beschrijving

Mijn Postvak IN

Geeft een lijst weer met de meest recent geopende taken in uw Postvak IN. Klik op een rij om de detailpagina van een taak weer te geven. Klik op Meer om de volledige lijst met taken in uw Postvak IN weer te geven.

Mijn open aanvragen

Geeft een lijst weer met de meest recent geopende catalogusaanvragen. Klik op een rij om de detailpagina van een aanvraag weer te geven. Klik op Meer om de volledige lijst met aanvragen weer te geven.

Mijn recente aanvragen

Geeft een lijst weer met de meest recente catalogusaanvragen, ongeacht de status. Klik op een rij om de detailpagina van een aanvraag weer te geven. Klik op Meer om de volledige lijst met aanvragen weer te geven.

Mijn items

Geeft een lijst weer met de meest recent ingerichte items. Klik op een rij om de detailpagina van een item weer te geven. Klik op Meer om de volledige lijst met items weer te geven.

Mijn groepsaanvragen

Geeft een lijst weer met de meest recente catalogusaanvragen voor gebruikers in groepen die u beheert. Klik op een rij om de detailpagina van een aanvraag weer te geven. Klik op Meer om de volledige lijst met aanvragen weer te geven.

Mijn groepsitems

Geeft een lijst weer met de meest recent ingerichte items voor gebruikers in groepen die u beheert. Klik op een rij om de detailpagina van een item weer te geven. Klik op Meer om de volledige lijst met items weer te geven.

Nieuw en noemenswaardig

Markeert catalogusitems die onlangs in de catalogus beschikbaar zijn gemaakt.

Agenda met gebeurtenissen

Geeft een agendaweergave weer met belangrijke gebeurtenissen voor catalogusitems waarvan u eigenaar bent, zoals wanneer leases verlopen of machines worden vernietigd.

Toewijzingen van bronnen voor bedrijfsgroepen

Geeft de brontoewijzing weer voor bedrijfsgroepen in een tenant. Als u tenantbeheerder bent, geeft de portlet de toewijzingen van bronnen weer voor alle bedrijfsgroepen van de tenant. Als u bedrijfsgroepbeheerder bent, geeft de portlet de toewijzingen van bronnen weer voor uw bedrijfsgroepen.

Gebruik van IaaS-capaciteit per blueprint

Toont het aantal ingerichte machines per blueprint en de totale hoeveelheid bronnen die deze machines hebben gebruikt.

Gebruik van IaaS-capaciteit per groep

Geeft het aantal machines weer waarvan gebruikers in elke bedrijfsgroep eigenaar zijn en de totale hoeveelheid bronnen die deze machines gebruiken.

Gebruik van IaaS-capaciteit per eigenaar

Geeft het aantal machines weer waarvan elke gebruiker eigenaar is en de totale hoeveelheid bronnen die deze machines gebruiken.

Gebruik van IaaS-capaciteit per computerbron

Geeft het aantal machines weer die op elke computerbron zijn ingericht en de totale hoeveelheid bronnen die deze machines gebruiken.

Mijn reizen

Geeft een voorbeeld van een consumentenrapport weer.