U kunt een of meer netwerkbereiken van statische IP-adressen in het netwerkprofiel definiëren voor gebruik bij het inrichten van een machine. Als u geen bereik opgeeft, kunt u een netwerkprofiel gebruiken als netwerkreserveringsbeleid om een reserveringsnetwerkpad te selecteren voor de netwerkkaart van een virtual machine (vNIC).

Over deze taak

U kunt IP-bereiken definiëren door de IP-adressen te gebruiken die zijn geleverd door een externe IPAM-provider.

vRealize Automation slaat alleen bereik-ID's op in de externe IPAM in de database, geen bereikdetails. Als u een netwerkprofiel op deze pagina of op een blueprint bewerkt, roept vRealize Automation de IPAM-service aan om bereikdetails op te halen op basis van de geselecteerde bereik-ID's.

Opmerking:

Er is een bekend probleem met bepaalde externe IPAM-providers waarbij een time-out kan plaatsvinden bij een query tijdens het weergeven van de netwerkbereiken, wat resulteert in een lege lijst. U kunt deze time-out voorkomen door zoekcriteria op te stellen en de gegevens over het netwerkbereik te verkrijgen.

Afhankelijk van uw IPAM-provider kunt u bijvoorbeeld een eigenschap genaamd VLAN aan elk netwerk in de toepassing van de IPAM-provider toevoegen en aan die eigenschap een waarde toekennen, zoals 4. U kunt vervolgens filteren op de eigenschap en de waarde, bijvoorbeeld VLAN=4, in het tekstvak Netwerkbereik selecteren op de profielpagina van het vRealize Automation-netwerk.

Een alternatieve methode is de time-outinstelling te verhogen door middel van de volgende procedure:

 1. Open het bestand /etc/vcac/webapps/o11n-gateway-service/WEB-INF/classes/META-INF/spring/root/o11n-gateway-service-context.xml in elk van de vRealize Automation-toepassingsknooppunten.

 2. Wijzig de time-outwaarde van 30 seconden naar een hoger getal.

 3. Start de vcac-server opnieuw op door service vcac-server restart in te voeren.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Netwerkbereiken om een nieuw netwerkbereik aan te maken or een bestaand netwerkbereik te selecteren.

  Details worden getoond m.b.t. het geselecteerde bereik, waaronder elke naam, beschrijving, en eerste en laatste IP-adres. Informatie over de status wordt ook getoond.

 2. Selecteer een adresruimte uit de lijst met alle adresruimten die beschikbaar zijn voor het endpoint via het vervolgkeuzemenu Adresruimte.
 3. Klik op Toevoegen en selecteer een of meer beschikbare netwerkbereiken voor de specifieke adresruimte.
 4. Klik op OK.

  Het IP-bereik verschijnt in de gedefinieerde lijst van bereiken. De IP-adressen in het bereik verschijnen in de gedefinieerde IP-adressenlijst.

  De geüploade IP-adressen verschijnen op de pagina IP-adressen als u op Toepassenklikt of als u het netwerkprofiel opslaat en daarna bewerkt.

 5. Klik op OK om het netwerkprofiel af te ronden.

Volgende stappen

U kunt een netwerkprofiel toewijzen aan een netwerkpad in een reservering of een architect van blueprints kan het netwerkprofiel in een blueprint opgeven.