Bedrijfsimplementaties worden gebruikt voor een productieomgeving. U kunt met de installatiewizard een normale gedistribueerde installatie uitvoeren of een met load balancers om een hoge beschikbaarheid en ondersteuning bij failover te bieden.

Over deze taak

Als u een gedistribueerde installatie met load balancers voor hoge beschikbaarheid en failover installeert, moet u het team dat verantwoordelijk is voor de configuratie van uw vRealize Automation-omgeving hiervan op de hoogte brengen. Uw tenantbeheerders moeten Beheer van directory's configureren voor hoge beschikbaarheid wanneer ze de koppeling naar uw Active Directory configureren.

Voorwaarden

Procedure

  1. Open een webbrowser en ga naar de URL van de beheerinterface van vRealize Automation-toepassing.

    https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

  2. Meld u aan met de gebruikersnaam root en het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij het implementeren van de toepassing.
  3. Wanneer de installatiewizard wordt weergegeven, klikt u op Volgende.
  4. Accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en klik op Volgende.
  5. Selecteer Bedrijfsimplementatie en Infrastructure as a Service installeren op de pagina Implementatietype.
  6. Op de pagina Installatievereisten onderbreekt u het proces om u aan te melden bij uw IaaS Windows-servers en de Management Agent te installeren. De Management Agent stelt de vRealize Automation-toepassing in staat deze IaaS-servers te detecteren en er verbinding mee maken.

Volgende stappen

Zie De management agent installeren.