vSphere-, vCloud Air- en vCloud Director-platforms ondersteunen een nieuwe configuratie van bestaande machines om de specificaties voor CPU, geheugen, opslag of netwerken aan te passen.

Over deze taak

Aanvragen voor nieuwe configuraties zijn onderhevig aan goedkeuring op basis van rechten, beleidsregels en de acties die zijn ingeschakeld voor het machineonderdeel in de blueprint.

Als u rechten hebt voor de acties Nieuwe configuratie annuleren (machine) en Nieuwe configuratie uitvoeren (machine), kunt u een hernieuwde configuratie annuleren of een mislukte nieuwe configuratie opnieuw proberen uit te voeren.

Voorwaarden

  • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als eigenaar van de machine, ondersteunend gebruiker, tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder.

  • De machine die u opnieuw wilt configureren moet de status Aan of Uit hebben en geen actieve configuratiestatus.