Met de vRealize Automation-installatiewizard kunt u via gebruiksvriendelijke pagina's vereisten controleren, instellingen kiezen, instellingen valideren en vRealize Automation-onderdelen installeren.

Over deze taak

Opmerking:

De wizard omvat stappen waarbij u zich aanmeldt bij andere systemen, zoals load balancers en de IaaS Windows- servers.

Voorwaarden

 • Implementeer het OVA- of OVF-bestand van de vRealize Automation-toepassing in vSphere om één of meer toepassingen te maken.

  Minimale implementaties gebruiken één vRealize Automation-toepassing. Bedrijfsimplementaties kunnen meerdere toepassingen hebben achter een load balancer.

 • Zorg dat een of meer Windows-systemen beschikbaar zijn om als host te fungeren voor de IaaS-onderdelen.

 • Start de wizard door in een webbrowser naar de URL van de vRealize Automation-toepassing te gaan.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

Procedure

 1. Bij Implementatietype verwacht de minimale optie implementatie op één vRealize Automation-toepassing en één Windows-server, die als host fungeert voor de IaaS web- en Manager Service-onderdelen. Bedrijfsimplementaties ondersteunen meerdere afzonderlijke toepassingen en Windows-hosts, met load balancer.
 2. Bij Installatievereisten (Installation Prerequisites) onderbreekt u het proces om zich aan te melden bij uw IaaS-Windows-servers en de Management Agent te installeren. De Management Agent stelt de wizard in staat deze IaaS-servers te detecteren en er verbinding mee maken.

  De installatie van de Management Agent vereist communicatie met een actieve vRealize Automation-toepassing.

  Op de pagina met installatievereisten kunt u ook selecteren of de tijd moet worden gesynchroniseerd via uw implementatiehost of een externe NTP-server (tijdprotocol voor netwerken).

 3. (Alleen voor bedrijfsimplementaties) Geef bij vRealize-toepassingen (vRealize Appliances) de FQDN's en aanmeldingsverificatiegegevens op voor elke vRealize Automation-toepassing in de bedrijfsimplementatie.
 4. (Alleen voor bedrijfsimplementaties) Selecteer bij Serverrollen (Server Roles) welke Windows-machines als primaire en aanvullende IaaS-webservers, Manager Service-hosts, DEM-hosts en agenthosts zullen fungeren.
 5. Met Prerequisite Checker kunt u de wizard Windows-serverconfiguraties laten zoeken en corrigeren om de IaaS-installatie te ondersteunen.

  De wizard kan geen oplossing bieden voor onvoldoende geheugen of CPU. Als dergelijke problemen optreden, moet u ze oplossen in vSphere of op uw hardware.

 6. Voer bij vRealize Automation-host (vRealize Automation Host) de FQDN van de vRealize Automation-toepassing in. Als u een bedrijfsconfiguratie implementeert die meerdere vRealize Automation-toepassingen bevat, voert u de FQDN van de load balancer in.
 7. Voer bij Single Sign-On het wachtwoord in waarmee gebruikers van vRealize Automation zich zullen aanmelden bij de standaardtenant.
 8. Voer bij IaaS-host (IaaS Host) de Windows-server-FQDN in van de machine die als host zal fungeren voor het IaaS-webonderdeel, voer domeinaccount-verificatiegegevens in met beheerdersrechten op alle IaaS-servers en voer het wachtwoord in dat moet worden gebruikt om toegang te krijgen tot de IaaS-database.
 9. Voer bij Microsoft SQL Server de Windows-server-FQDN in van de SQL-databaseserver die als host zal fungeren voor de IaaS-database.

  Naast beheerdersrechten op alle IaaS-servers moet het domeinaccount dat u in de vorige stap hebt gebruikt de rol van systeembeheerder hebben in SQL.

 10. (Alleen voor bedrijfsimplementaties) Voer bij Webrol (Web Role) de naam van een Internet Information Services (IIS)-website en de poort voor de IaaS-website in, en voer de aanmeldingsverificatiegegevens in voor de Windows-machines die als IaaS-webservers zullen fungeren. Gebruik domeinaccount-verificatiegegevens met beheerdersrechten op alle IaaS-servers.
 11. (Alleen voor bedrijfsimplementaties) Selecteer bij Manager Service-rol (Manager Service Role) welke Windows-machine als actieve IaaS Manager Service-host zal fungeren en voer de aanmeldingsverificatiegegevens in. Gebruik domeinaccount-verificatiegegevens met beheerdersrechten op alle IaaS-servers.

  Zelfs als er meerdere Manager Service-machines zijn, mag u de service nooit gelijktijdig op meer dan één machine uitvoeren.

 12. Geef bij Distributed Execution Managers FQDN's, een unieke instantienaam en verificatiegegevens op voor elke IaaS Windows-server die een Distributed Execution Manager zal uitvoeren. Gebruik domeinaccount-verificatiegegevens met beheerdersrechten op alle IaaS-servers.
 13. Geef bij Agenten (Agents) FQDN's, agentnamen, type endpoints en aanmeldingsverificatiegegevens op voor elke virtualisatiebron waarop vRealize Automation zal worden geïmplementeerd. vSphere is gewoonlijk een van de agenttypen.

  U kunt ook agenten toevoegen na de installatie.

 14. Voer bij Certificaat van vRealize Appliance (vRealize Appliance Certificate) een organisatienaam, een organisatie-eenheid (OU) en een landcode in en klik op Gegenereerd certificaat opslaan (Save Generated Certificate).

  U kunt ook een certificaat importeren.

 15. Voer bij Webcertificaat (Web Certificate) een organisatienaam, een organisatie-eenheid (OU) en een landcode in en klik op Gegenereerd certificaat opslaan (Save Generated Certificate).

  U kunt ook een certificaat importeren of de vingerafdruk van een certificaat dat al op de webserver is geïnstalleerd erin plakken.

 16. (Alleen voor bedrijfsimplementaties) Voer bij Manager Service-certificaat (Manager Service Certificate) een organisatienaam, een organisatie-eenheid (OU) en een landcode in en klik op Gegenereerd certificaat opslaan (Save Generated Certificate).

  U kunt ook een certificaat importeren of de vingerafdruk van een certificaat dat al op de Manager Service-host is geïnstalleerd erin plakken.

 17. (Alleen voor bedrijfsimplementaties) Bij Load balancers (Load Balancers) onderbreekt u het proces om u aan te melden bij uw load balancer en de groep van leden te configureren op basis van de knooppunten die op de wizardpagina worden getoond.
 18. Bepaal of de IaaS-onderdelen door de wizard kunnen worden geïnstalleerd door op Valideren te klikken.
 19. Maak in vSphere een momentopname van elke vRealize Automation-toepassing en IaaS Windows-server. Selecteer de optie om een momentopname te maken van het geheugen van de virtual machine.
 20. Klik op Installeren. Als u de installatie opnieuw moet proberen, keert u eerst terug naar de momentopnamen die u in de vorige stap hebt gemaakt.

  Afhankelijk van de oorzaak van het mislukken van de installatie moet u mogelijk fouten onderzoeken, corrigerende maatregelen nemen en opnieuw momentopnamen maken voordat u het opnieuw probeert.

 21. Geef bij Licenties (Licensing) een sleutel op van vRealize Automation, vRealize Suite, vRealize Business of vRealize Code Stream.
 22. Geef bij Telemetrie (Telemetry) op of u al dan niet wilt deelnemen aan het VMware Customer Experience Improvement Program (CEIP) door gebruiksstatistieken van vRealize Automation te verzenden naar VMware.
 23. Bij de opties na installatie hebt u de mogelijkheid om vRealize Automation-catalogusitems te maken in de standaardtenant. Hiervoor moet minstens één agent zijn geïnstalleerd op de wizardpagina Agenten. U kunt gegevens ook migreren van een oudere implementatie.

Volgende stappen

(Optioneel) De laatste wizardpagina geeft het pad naar en de naam van een eigenschappenbestand weer. U kunt het bestand bewerken en gebruiken om een stille vRealize Automation-installatie uit te voeren met dezelfde of vergelijkbare instellingen als die van uw wizardsessie.