Als er geen geschikte netwerkconfiguratie beschikbaar is, kunt u een nieuw netwerk maken in vRealize Automation.

Voorwaarden

 • Controleer of u rechten hebt voor de rol van containerbeheerder, containerarchitect of IaaS-beheerder.

 • Controleer of er ten minste één host is geconfigureerd die u kunt gebruiken voor de configuratie van het containernetwerk.

Procedure

 1. Meld u aan bij vRealize Automation.
 2. Klik op het tabblad Containers.
 3. Selecteer Bronnen > Netwerken in het linkervenster.

  In het hoofdvenster ziet u de bestaande netwerkconfiguraties die u kunt gebruiken als onderdeel van containerimplementatie. De weergegeven verzameling netwerkconfiguraties bestaat uit die van toegevoegde Docker-hosts en configuraties die zijn gemaakt in vRealize Automation. De pictogrammen voor de netwerkconfiguraties tonen informatie over netwerk- en IPAM-stuurprogramma's, het subnet, de gateway en het IP-bereik, alsmede het aantal containers dat gebruikmaakt van de netwerkconfiguratie, plus het aantal hosts.

 4. Typ een willekeurige tekenreekswaarde in het veld Naam.

  Wanneer u de nieuwe configuratie hebt voltooid, wordt de naamwaarde toegevoegd met een unieke id.

 5. (Optioneel) Als u meer gedetailleerde configuratie-instellingen wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje Geavanceerd in.

  Er verschijnen aanvullende instellingen voor de netwerkconfiguratie in het scherm Netwerk toevoegen.

 6. Vul de gewenste instellingen voor de netwerkconfiguratie in.

  Optie

  Beschrijving

  IPAM-configuratie

  Subnet

  Geef de unieke subnet- en gatewaywaarden voor deze netwerkconfiguratie op. Deze waarden mogen niet overlappen met andere netwerken op dezelfde containerhost.

  Aangepaste eigenschappen

  Geef eventueel aangepaste eigenschappen voor de nieuwe netwerkconfiguratie op.

  containers.ipam.driver

  Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt het IPAM-stuurprogramma opgegeven dat wordt gebruikt wanneer een netwerkonderdeel Containers wordt toegevoegd aan een blueprint. De ondersteunde waarden zijn afhankelijk van de stuurprogramma's die zijn geïnstalleerd in de hostomgeving van de container waarin ze worden gebruikt. Een ondersteunde waarde kan bijvoorbeeld infoblox of calico zijn, afhankelijk van de IPAM-invoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op de host van de container.

  Deze eigenschapsnaam en -waarde zijn hoofdlettergevoelig. De waarde van de eigenschap wordt niet gevalideerd wanneer u deze toevoegt. Als het opgegeven stuurprogramma niet bestaat op de host van de container tijdens de inrichting, wordt een foutmelding geretourneerd en mislukt de inrichting.

  containers.network.driver

  Uitsluitend voor gebruik met containers Hiermee wordt het netwerkstuurprogramma opgegeven dat wordt gebruikt wanneer een netwerkonderdeel Containers wordt toegevoegd aan een blueprint. De ondersteunde waarden zijn afhankelijk van de stuurprogramma's die zijn geïnstalleerd in de hostomgeving van de container waarin ze worden gebruikt. De door Docker geleverde netwerkstuurprogramma's omvatten de stuurprogramma's bridge, overlay en macvlan, terwijl in de door Virtual Container Host (VCH) geleverde stuurprogramma's het stuurprogramma bridge is opgenomen. Externe netwerkstuurprogramma's, zoals weave en calico, zijn mogelijk ook beschikbaar, afhankelijk van de netwerkinvoegtoepassingen die zijn geïnstalleerd op de host van de container.

  Deze eigenschapsnaam en -waarde zijn hoofdlettergevoelig. De waarde van de eigenschap wordt niet gevalideerd wanneer u deze toevoegt. Als het opgegeven stuurprogramma niet bestaat op de host van de container tijdens de inrichting, wordt een foutmelding geretourneerd en mislukt de inrichting.

  Hosts

  Geef indien nodig de netwerkhosts op.

  Opmerking:

  Als u een netwerk hebt gemaakt zonder geavanceerde instellingen, worden de instellingen door vRealize Automation automatisch ingevuld.

 7. Klik op Netwerk maken.

  Het venster Netwerk toevoegen wordt gesloten en het toegevoegde netwerk wordt als een horizontaal pictogram weergegeven onder de containerpictogrammen op de pagina Sjabloon bewerken. Er wordt tevens een netwerkconnectorpictogram weergegeven aan de onderkant van de containerpictogrammen.

 8. (Optioneel) Als u verbinding wilt maken tussen een container en het nieuwe netwerk, sleept u het netwerkconnectorpictogram van de container naar een willekeurige plek op het horizontale pictogram dat het netwerk vertegenwoordigt.