U kunt de reservering van een beheerde machine wijzigen. Dit is handig wanneer de machine wordt verplaatst naar een nieuw opslagpad dat niet beschikbaar is in de huidige reservering. Voor een implementatie van één machine kunt u ook de bedrijfsgroep van de machine wijzigen.

Over deze taak

U kunt de huidige computerbron van de machine wijzigen. U kunt de machine ook verplaatsen naar een willekeurige reservering voor die computerbron.

U kunt de machine in een enkelvoudige implementatie ook verplaatsen naar een andere bedrijfsgroep als de eigenaar van de machine lid is van de doelbedrijfsgroep. Om deze functie te kunnen gebruiken moet u bedrijfsgroepbeheerder zijn van zowel de originele bedrijfsgroep als de doelbedrijfsgroep.

Bij een wijziging van bedrijfsgroep is het niet mogelijk om reserveringsbeleid te laten meewegen. Als de machine een reserveringsbeleid heeft, kunt u de bedrijfsgroep niet veranderen.

Voorwaarden

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als een materiaalbeheerder.

Procedure

  1. Selecteer Infrastructuur > Beheerde machines.
  2. Zoek de machine met de reservering die u wilt wijzigen.
  3. Klik op Reservering wijzigen in het vervolgkeuzemenu Acties.
  4. Selecteer de vereiste waarden uit de vervolgkeuzemenu's.
  5. Klik op OK.