Met een vRealize Automation-reservering kunt u beleidsregels, prioriteiten en quotums definiëren waarmee de plaatsing van machines bij inrichtingsaanvragen wordt bepaald. Een reserveringsbeleid beperkt de machine-inrichting tot een subset van beschikbare reserveringen. Met een opslagreserveringsbeleid kunnen architecten van blueprints machinevolumes aan verschillende datastores toewijzen.