Geef bron- en netwerkinstellingen op die beschikbaar zijn voor vCloud Air-machines die vanaf deze vRealize Automation-reservering zijn ingericht.

Over deze taak

De beschikbare brontoewijzingsmodellen voor machines die zijn ingericht vanaf een vCloud Director-reservering zijn Toewijzingspool, Betalen-naar-gebruik en Reserveringspool. Voor Betalen-naar-gebruik hoeft u geen opslag- of geheugenhoeveelheden op te geven, maar u moet wel een prioriteit opgeven voor het opslagpad. Voor informatie over deze toewijzingsmodellen raadpleegt u de vCloud Air-documentatie.

U kunt een standaardopslagprofiel of opslagprofiel op schijfniveau opgeven. Schijfopslag op meerdere niveaus is beschikbaar op vCloud Air-endpoints.

Voor integraties die gebruikmaken van SDRS-opslag (Storage Distributed Resource Scheduler), kunt u een opslagcluster selecteren zodat SDRS automatisch de opslaglocatie en taakverdeling kan afhandelen van machines die worden ingericht vanuit deze reservering. De automatiseringsmodus voor SDRS moet worden ingesteld op Automatisch. Selecteer anders een datastore binnen het cluster als een standalone datastore. SDRS wordt niet ondersteund op FlexClone-opslagapparaten.

Opmerking:

Reserveringen voor vCloud Air-endpoints en vCloud Director-endpoints bieden geen ondersteuning voor het gebruik van netwerkprofielen voor het inrichten van machines.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Bronnen.
 2. Selecteer een computerbron waarop u machines wilt inrichten in het vervolgkeuzemenu Computerbron.

  Alleen sjablonen die zich op het geselecteerde cluster bevinden, kunnen worden gekloond met deze reservering.

 3. Selecteer een toewijzingsmodel.
 4. (Optioneel) Geef een getal op in het tekstvak Machinequotum om het maximum aantal machines in te stellen dat kan worden ingericht voor deze reservering.

  Alleen machines die zijn ingeschakeld worden meegeteld in het quotum. Laat het tekstvak leeg om geen beperkingen te stellen aan de reservering.

 5. Geef de hoeveelheid geheugen (in GB) op die moet worden toegewezen aan deze reservering in de tabel Geheugen.

  De waarde van het totale geheugen voor de reservering wordt bepaald aan de hand van de geselecteerde computerbron.

 6. Selecteer één of meer opslagpaden in de lijst.

  De beschikbare opties voor opslagpaden worden bepaald aan de hand van de geselecteerde computerbron.

  1. Geef een waarde op in het tekstvak Deze reservering is gereserveerd om aan te geven hoeveel opslagruimte moet worden toegewezen aan deze reservering.
  2. Geef een waarde op in het tekstvak Prioriteit om de prioriteitswaarde op te geven voor het opslagpad in verhouding tot andere opslagpaden die betrekking hebben op deze reservering.

   De prioriteit wordt gebruikt voor meerdere opslagpaden. Een opslagpad met de prioriteit 0 wordt gebruikt voordat een pad met de prioriteit 1 wordt gebruikt.

  3. Klik op de optie Uitschakelen als u een opslagpad niet wilt laten gebruiken door deze reservering.
  4. Herhaal deze stap om indien nodig andere clusters en datastores te configureren.
 7. Klik op het tabblad Netwerk.
 8. Configureer een netwerkpad voor machines die worden ingericht met behulp van deze reservering.
  1. (Optioneel) Als de optie beschikbaar is, selecteert u een opslagendpoint in het vervolgkeuzemenu Endpoint.

   De optie FlexClone wordt weergegeven in de kolom endpoint als een NetApp ONTAP-endpoint bestaat en er een virtuele host is. Als er een NetApp ONTAP-endpoint is, wordt op de reserveringspagina het endpoint weergegeven dat is gekoppeld aan het opslagpad. Wanneer u een endpoint voor een opslagpad toevoegt, bijwerkt of verwijdert, wordt deze wijziging weergegeven in alle betreffende reserveringen.

   Wanneer u een endpoint voor een opslagpad toevoegt, bijwerkt of verwijdert, wordt deze wijziging weergegeven in de reserveringspagina.

  2. Selecteer een netwerkpad voor machines die zijn ingericht door deze reservering, in de lijst Netwerkpaden.
  3. (Optioneel) Selecteer een netwerkprofiel in het vervolgkeuzemenu Netwerkprofiel.

   Voor deze optie is vereist dat er minimaal één netwerkprofiel bestaat.

  U kunt meer dan één netwerkpad selecteren voor een reservering, maar er wordt slechts één netwerkpad gebruikt bij de inrichting van een machine.

Resultaten

U kunt de reservering nu opslaan door te klikken op Opslaan. Of u kunt aangepaste eigenschappen toevoegen om nog nauwkeuriger te bepalen hoe reserveringsspecificaties worden weergegeven. U kunt ook waarschuwingse-mails configureren, zodat u meldingen ontvangt wanneer de hoeveelheid bronnen voor de reservering beneden een bepaald peil daalt.