U voegt een aangepaste eigenschap toe om gegevens op te halen van een bron met een aangepaste vRealize Orchestrator-actie wanneer u wilt dat gebruikers de opgehaalde waarden selecteren in het aanvraagformulier.

Beperkingen

De beperkingen hangen af van uw aangepaste actie.

Vereisten

Controleer of u een werkende vRealize Orchestrator-actie hebt. Zie Ontwikkelen met VMware vCenter Orchestrator voor meer informatie over het ontwikkelen van werkstromen en het maken en gebruiken van vRealize Orchestrator-scriptacties.

Het actiescript moet de invoerparameterwaarden accepteren. U kunt de waarden configureren als sleutel-waardeparen. U kunt door de gebruiker leesbare namen weergeven in plaats van minder gebruikersvriendelijke id's met behulp van sleutel-waardeparen.

Configuratiewaarden aangepaste eigenschap

U gebruikt deze opties om een standaardeigenschap aan te maken. Voor de algemene stappen, raadpleegt u Een aangepaste eigenschapsdefinitie met een vRealize Orchestrator-actie maken.

Tabel 1. Configuratiewaarden aangepaste eigenschap aangepaste actie

Optie

Waarde

Naam

U kunt een willekeurige reeks gebruiken.

Gegevenstype

Decimaal, geheel getal of tekenreeks

Weergeven als

Vervolgkeuzelijst

Waarden

Extern

Actiemap

Locatie van uw aangepaste actie.

Scriptactie

Naam van uw aangepaste actie.

Invoerparameters

Hangen af van uw aangepaste actie.

Configuratie van blueprint

Gewoonlijk voegt u de aangepaste eigenschap toe aan het tabblad Eigenschappen van de blueprint. Of u de eigenschap toevoegt aan het tabblad Eigenschappen hangt af van uw actie. Zie Een aangepaste eigenschap toevoegen aan een blueprint.