Een reservering van het type cloudcategorie biedt toegang tot de inrichtingsservices van een cloudserviceaccount voor een specifieke vRealize Automation-bedrijfsgroep. Beschikbare cloudreserveringstypen zijn onder meer Amazon, OpenStack, vCloud Air en vCloud Director.

Een reservering is een deel van de geheugen-, CPU-, netwerk- en opslagbronnen van een computerbron dat aan een specifieke vRealize Automation-bedrijfsgroep wordt toegewezen.

Een bedrijfsgroep kan meerdere reserveringen op één endpoint hebben of reserveringen op meerdere endpoints.

Het toewijzingsmodel voor een reservering is afhankelijk van het toewijzingsmodel in het gekoppelde datacenter. Beschikbare toewijzingsmodellen zijn toewijzingspool, betalen-naar-gebruik en reserveringspool. Zie de vCloud Director- of vCloud Air-documentatie voor informatie over toewijzingsmodellen.

Naast het definiëren van het deel van materiaalbronnen dat aan de bedrijfsgroep is toegewezen, kan een reservering beleidsregels, prioriteiten en quotums definiëren die de plaatsing van machines bepaalt.