Indien nodig kunt u de volgende procedure gebruiken om de services op uw IaaS Windows-server af te sluiten.

Over deze taak

Voordat u begint met de upgrade, moet u alle vCloud Automation Center-services afsluiten op de IaaS Windows-servers. Sluit de vCloud Automation Center-services af in de aanbevolen volgorde op alle servers waarop IaaS-services worden uitgevoerd.

Opmerking:

Behalve bij een passieve back-upinstantie van de Manager Service, moet het opstarttype van alle services tijdens de upgradeprocedure worden ingesteld op Automatisch. De upgradeprocedure mislukt als u services instelt op Handmatig.

Procedure

 1. Meld u aan bij uw IaaS Windows-server.
 2. Selecteer Start > Systeembeheer > Services.
 3. Sluit de services af in de volgende volgorde. Zorg dat u de machine zelf niet afsluit.

  Elke virtual machine beschikt over een beheeragent, die moet worden gestopt bij elke reeks services.

  1. Alle VMware vCloud Automation Center-agenten

  2. Alle VMware DEM Workers

  3. VMware DEM Orchestrator

  4. VMware vCloud Automation Center-service

 4. Schakel bij gedistribueerde implementaties met load balancers alle secundaire knooppunten uit en verwijder de vRealize Automation-statuscontroles voor de volgende items.
  1. vRealize Automation-toepassing
  2. IaaS-website
  3. IaaS Manager Service

  Controleer of het verkeer van de load balancer alleen naar de primaire knooppunten wordt geleid en of vRealize Automation-statuscontroles worden verwijderd, anders mislukt de upgrade.

 5. Controleer of de IaaS-service waarvoor Microsoft Internet Information Services (IIS) als host fungeert, wordt uitgevoerd door de onderstaande stappen te volgen.
  1. Ga in uw browser naar de URL https://webhostname/Repository/Data/MetaModel.svc om te controleren of de webopslagplaats wordt uitgevoerd. Als dit het geval is, worden er geen fouten geretourneerd en ziet u een lijst met modellen in XML-indeling.
  2. Controleer in het Repository.log-bestand op het webknooppunt van de IaaS virtual machine de vastgelegde status om te zien of de statusrapporten correct zijn. Het bestand bevindt zich in de VCAC-basismap op /Server/Model Manager Web/Logs/Repository.log.

   Voor een gedistribueerde IaaS-website meldt u zich aan bij de secundaire website, zonder MMD, en stopt u Microsoft IIS tijdelijk. Controleer de connectiviteit voor MetaModel.svc en start Microsoft IIS om ervoor te zorgen dat het verkeer van de load balancer alleen via het primaire webknooppunt gaat.

Volgende stappen

vRealize Automation-toepassingsupdates downloaden .