U kunt controleren of alle gegevens met succes zijn gemigreerd naar de VMware vRealize ™ Automation 7.2-doelomgeving.

Voorwaarden

Een geslaagde migratie van uw vRealize Automation 6.2.x-omgeving naar een vRealize Automation 7.2-omgeving.

Procedure

 1. Meld u in uw vRealize Automation 7.2-omgeving aan bij de vRealize Automation-console als administrator met behulp van uw vRealize Automation 6.2.x-verificatiegegevens.
 2. Selecteer Infrastructuur > Beheerde machines en verifieer dat alle beheerde virtual machines aanwezig zijn.
 3. Klik op Computerbronnen, selecteer de endpoints en klik voor elk endpoint op Gegevensverzameling, Nu aanvragen en Vernieuwen om te controleren of de endpoints werken.
 4. Klik op Ontwerpen. Selecteer en verifieer vervolgens op de pagina Blueprints de elementen van elke blueprint.
 5. Klik op XaaS en verifieer de inhoud van Aangepaste bronnen, Brontoewijzingen, XaaS-blueprints en Bronacties.
 6. Selecteer Beheer > Catalogusbeheer en verifieer de inhoud van Services, Catalogusitems, Acties, Rechten.
 7. Selecteer Items > Implementaties en verifieer de details van de ingerichte virtual machines.
 8. Selecteer een ingerichte, uitgeschakelde virtual machine op de pagina Implementaties, selecteer Acties > Inschakelen en klik op Indienen en OK. Controleer of de machines correct worden ingeschakeld.
 9. Klik op Catalogus en vraag een nieuw catalogusitem aan.
 10. Voer op het tabblad Algemeen de vereiste informatie in.
 11. Klik op het pictogram Machine, accepteer alle standaardinstellingen, klik op Indienen en klik op OK. Controleer of de aanvraag succesvol wordt voltooid.