U installeert de ondersteunde Java Runtime Environment, de gastagent en de bootstrapagent voor Software op uw Windows-referentiemachine om een sjabloon, momentopname of Amazon-machine-instantie te maken die Software-onderdelen ondersteunt.

Over deze taak

Software ondersteunt scriptverwerking van Windows CMD en PowerShell 2.0.

Belangrijk:

Omdat het opstartproces niet mag worden onderbroken, configureert u de virtual machine zodanig dat niets het opstartproces van de virtual machine kan onderbreken voordat de laatste aanmeldingsprompt van het besturingssysteem wordt weergegeven. Controleer bijvoorbeeld of er geen processen of scripts om gebruikersinteractie vragen wanneer de virtual machine is gestart.

Het bestand install.bat configureert de gastagent om te communiceren met de Manager Service. Het bestand install.bat kan de volgende schema's met argumenten ontvangen:

 • [Backwards compatible darwin Local User] password=Password

 • password=Password localUser=Username

 • password=Password domainUser=Domainname\Username

 • localSystem=true

Als passwordNeverExpire=false(default) dan wordt voor het verlopen van het wachtwoord het groepsbeleid gevolgd. Als deze is ingesteld op 'true' (waar), dan verloopt het wachtwoord nooit.

Voorwaarden

 • Identificeer of maak een referentiemachine.

 • Als de gastagent of de bootstrapagent van Software al op deze machine is geïnstalleerd, verwijdert u de agenten en runtime-logbestanden. Zie Bestaande sjablonen voor virtual machines in vRealize Automation bijwerken.

 • Als u de virtual machine als extern Windows-bureaublad of om een andere reden extern wilt benaderen, installeert u Extern bureaublad-services voor Windows.

 • Controleer of alle artefacten van de netwerkconfiguratie uit de netwerkconfiguratiebestanden zijn verwijderd.

 • Breng vertrouwen tot stand tussen de gastagent en uw Manager Service-machine. Zie De gastagent configureren om een server te vertrouwen.

 • Controleer of de Darwin-gebruiker Log on as a service access-rechten heeft op de Windows-referentiemachine.

Procedure

 1. Meld u als Windows-beheerder aan bij de Windows-referentiemachine en open een opdrachtprompt.
 2. Download en installeer de ondersteunde Java Runtime Environment via https://vRealize_VA_Hostname_fqdn/software/index.html.
  1. Download het ZIP-bestand met de Java SE Runtime Environment via https://vRealize_VA_Hostname_fqdn/software/download/jre-version-win64.zip.
  2. Maak de map c:\opt\vmware-jre en pak het JRE-bestand in deze map uit.
  3. Open een opdrachtvenster en geef c:\opt\vmware-jre\bin\java -version op om de installatie te verifiëren.

   De geïnstalleerde versie van Java wordt weergegeven.

 3. Download en installeer de vRealize Automation-gastagent via https://vRealize_VA_Hostname_fqdn/software/index.html.
  1. Download GugentZip_versie naar het C-station op de referentiemachine.

   Selecteer GuestAgentInstaller.exe (32-bits) of GuestAgentInstaller_x64.exe (64-bits), afhankelijk van de versie die geschikt is voor uw besturingssysteem.

  2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteer Eigenschappen.
  3. Klik op Algemeen.
  4. Klik op Blokkering opheffen.
  5. Pak de bestanden uit naar C:\.

   Hiermee wordt de directory C:\VRMGuestAgent gemaakt. Wijzig de naam van deze map niet.

 4. Download het Software-agentbootstrap-bestand via https://vRealize_VA_Hostname_fqdn/software/index.html.
  1. Download het Software-agentbootstrap-bestand via https://vRealize_VA_Hostname_fqdn/software/download/vmware-vra-software-agent-bootstrap-windows_version.zip.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteer Eigenschappen.
  3. Klik op Algemeen.
  4. Klik op Blokkering opheffen.
   Belangrijk:

   Als u deze beveiligingsfunctie van Windows niet uitschakelt, kunt u het bootstrapbestand van de Software-agent niet gebruiken.

  5. Pak het bestand vmware-vra-software-agent-bootstrap-windows_versie.zip uit in de map c:\temp.
 5. Installeer de bootstrapagent voor Software.
  1. Open een Windows CMD-console en navigeer naar de map c:\temp.
  2. Geef de opdracht op om de agentbootstrap te installeren.
   install.bat password=Wachtwoord managerServiceHost=manager_service_machine.mycompany.com managerServicePort=443 httpsMode=true cloudProvider=ec2|vca|vcd|vsphere
   

   Het standaardpoortnummer voor de Manager Service is 443. Geaccepteerde waarden voor cloudprovider zijn ec2, vca, vcd en vsphere. Het script install.bat maakt een gebruikersaccount met de naam darwin voor de bootstrapagent voor de software en gebruikt het wachtwoord dat u hebt ingesteld met de opdracht install. Het ingestelde wachtwoord moet aan de wachtwoordvereisten van Windows voldoen.

   Indien de installatie mislukt vanwege een .NET-afhankelijkheid, raadpleeg dan het volgende artikel voor hulp: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn482071.aspx

 6. Controleer of de gebruiker darwin bestaat.
  1. Voer lusrmgr.msc in bij een opdrachtprompt.
  2. Controleer of de gebruiker darwin_user bestaat en of deze deel uitmaakt van de beheerdersgroep.
  3. Stel het wachtwoord in op nooit verlopen.

   Deze instelling zorgt ervoor dat de sjabloon ook na 30 dagen kan worden gebruikt.

  Als de gebruiker niet beschikbaar is, moet u controleren of het wachtwoord voor de Windows-server accuraat is.

 7. Sluit de Windows virtual machine af.

Volgende stappen

Converteer de referentiemachine naar een sjabloon om te klonen, een image van een Amazon-machine of een momentopname die uw IaaS-architecten kunnen gebruiken voor het maken van blueprints.